InjeRecht onderscheidt zich door haar eerlijk tarief. Bij InjeRecht bent u verzekerd van een strategisch en doeltreffend aanpak, wat u geen handen vol geld kost. InjeRecht brengt op de voorhand een duidelijke offerte uit (met een eerlijk tarief) over de kosten van de zaak en de werkwijze. Zo ziet u dat InjeRecht er alles aandoet om zich hard te maken voor uw zaak. De belofte is duidelijk, de prijs is eerlijk, daar houdt InjeRecht van. 

 

Gratis informatiegesprek

Tijdens dit vrijblijvende informatiegesprek (±30 min):

 • Maakt InjeRecht kennis met u;
 • Bespreekt u met de jurist, mediator of scheidingsspecialist uw persoonlijke situatie en specifieke wensen;
 • Licht de jurist, mediator of scheidingsspecialst de werkwijze toe;
 • U ontvangt een helder advies over de aanpak & kosten. 
 • U krijgt een indicatie van de doorlooptijd van uw (echt)scheiding en de te verwachten kosten.

Een gratis informatiegesprek inplannen kan telefonisch via 070-3884530 of maak gebruik van ons chatfunctie of vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

Rechtspositiebepaling

InjeRecht adviseert uw probleem op basis van de stukken die u InjeRecht heeft gegeven. Vervolgens bepaalt InjeRecht uw juridische positie en geeft u een schriftelijke en/of mondeling advies. De kosten voor rechtspositiebepaling is een vast tarief van € 50,00 (excl. btw). 

 • Snel inzicht in uw rechtspositie.
 • Advies over vervolgstappen.
 • Antwoord op al uw vragen.

 

Eenmalig juridische brief

InjeRecht helpt u een brief te schrijven, helemaal toegespitst op uw persoonlijke situatie. De jurdische brief zal, na overleg met u, op het briefpapier van InjeRecht verstuurd worden. Dit zorgt zeker voor impact. De kosten voor eenmalig juridische brief is een vast tarief van € 142,50 (excl. btw). 

 • Samen een juridische brief opstellen. 
 • Overleg over de inhoud.

 

Onderhandelen

InjeRecht zal haar uiterste inspanning leveren door middel van onderhandelen met de wederpartij tot een oplossing te komen, zonder naar de rechter te stappen. InjeRecht is gecertificeerd als ADR register-onderhandelaar.  Het tarief voor Buitengerechtelijk procederen (onderhandelen) zijn € 95,00 per uur (excl. btw) met een maximum van 4 uur. 

 • U bepaalde het beoogde resultaat en geeft dit als opdracht mee aan de onderhandelaar!
 • InjeRecht onderhandelt voor jou.
 • De strategie wordt samen bepaalt.
 • Tot het uiterste voor een optimaal resultaat.
 • U bent eigen baas over tijd & kosten. 
 • De onderhandelaar legt de opdracht vasten een startdocument en het eind resultaat en een slotdocument. 
 • Geen wachttijden & resultaatgericht.

 

Opstellen / controleren van contract(en)

Het opstellen/controleren van een contract is echt maatwerk, op basis van de informatie die u aanlevert kan InjeRecht u van te voren een inschatting geven van de kosten. Het is uiteraard ook mogelijk om een vaste prijs met elkaar overeen te komen. 

 

Mediation / Scheidingsspecialist

Als u een (scheidings)conflict heeft, wilt u daar natuurlijk zo snel mogelijk vanaf. Mediation is daar de perfecte oplossing voor.  InjeRecht is gecertificeerd als ADR register-mediator en is dé scheidingsspecialist van Den Haag & omgeving. Het tarief voor Mediation en de scheidingsspecialist is € 95,00 per uur (excl. btw). In het uurtarief zijn inbegrepen: de financiële berekeningen (partner- & kinderalimentatie, juridische overeenkomsten (vaststellingsovereenkomst/convenant, ouderschapsregeling) en het kindgesprek. Niet inbegrepen zijn de kosten van de advocaat voor indienen van de echtscheiding en griffierechten. InjeRecht werkt samen met een advocate, hierdoor zijn de kosten zeer laag. InjeRecht maakt samen met u een vaste prijsafspraak of kies voor een scheidingspakket.

 • U hebt zelf invloed op de oplossing van het conflict.
 • Ook niet-juridische argumenten kunnen aan bod komen.
 • Deelname op basis van vrijwilligheid. 
 • Onafhankelijk en onpartijdige scheidingsspecialist of mediator. 
 • Een mediationprocedure of scheidingsprocedure is goedkoper dan een juridische procedure.
 • Alles wat ter sprake komt tijdens mediation of scheidingsbegeleiding is vertrouwelijk.
 • Mediation verloopt sneller en is informeler dan een juridische procedure.
 • Maximaal resultaat, korte doorlooptijd, geen wachttijden & toekomstgericht.

Bij mediation is er altijd sprake van een kostenverdeling. Beiden partijen dragen een gedeelte van de kosten, meestal is dit 50% – 50%. Uit de praktijk blijkt dat de kosten van mediation vrij constant zijn, gemiddeld zijn er drie tot vijf sessies nodig.

 

Scheidingspakketten

Een scheidingspakket is inclusief financiële berekeningen conform Tremanormen (partner- & kinderalimentatie), opstellen juridische documenten (convenant & ouderschapsplan), en gratis de mogelijkheid tot kindgesprek en nazorg. De pakketten variëren van het aantal gesprekken:

 • Kort: 5 gesprekken van gemiddeld 1,5 uur.
  Vaste prijs € 500,00 (ex btw) dat is per persoon € 250,00 (ex btw). 
 • Gemiddeld: 10 gesprekken van gemiddeld 1,5 uur.
  Vaste prijs € 1.000,00 (ex btw) dat is per persoon € 500,00 (ex btw). 
 • Lang: 15 gesprekken van gemiddeld 1,5 uur.
  Vaste prijs € 1.500,00 (ex btw) dat is per persoon € 750,00 (ex btw). 

Kosten voor het indienen van het gemeenschappelijke verzoek tot echtscheiding en de griffierechten zijn tussen de € 300,00 – 450,00 (de hoogte van het bedrag varieert of partijen in aanmerking kunnen komen voor toevoeging via de Raad voor Rechtsbijstand). De inschrijving van de echtscheidingsbeschikking bij de gemeente is gratis. Deze kosten gelden uiteraard niet voor samenwoners of partijen met een samenlevingscontract. 

 

Alimentatieberekeningen en herberekeningen

Bij een alimentatieberekening wordt met verschillende factoren rekening gehouden. Uw persoonlijke situatie en die van de ex-partner zijn hierbij van belang. Wilt u een berekening die afgestemd is op uw persoonlijke situatie? Voor € 150,00 (ex btw) maakt InjeRecht de scheidingsspecialist een onafhankelijke berekening van zowel de partner- als de kinderalimentatie. Ook voor een herberekening kunt u bij InjeRecht terecht. InjeRecht levert maatwerk en houdt rekening met uw specifieke situatie. 

 

Scheiden in één dag

Trouwen doet u niet om te scheiden. Helaas blijkt zo’n beslissing soms onvermijdelijk. Als dat besluit eenmaal is gevallen, is het belangrijk om de gevolgen goed en, als dat kan, snel te regelen. Naast de reguliere mediation biedt InjeRecht daarom ook de mogelijkheid om uw scheiding in één dag te regelen. Vaste prijs € 250,00 (ex btw) dat is per persoon € 125,00 (ex btw)Niet inbegrepen zijn de kosten van de advocaat voor indienen van de echtscheiding en griffierechten (dit geldt uiteraard niet voor samenwoners of partijen met samenlevingscontract). InjeRecht werkt samen met een advocate, hierdoor zijn de kosten zeer laag.

 

Geen extra kosten en vaste prijs afspraak is mogelijk

InjeRecht rekent geen extra kosten zoals kantoorkosten, huur externe ruimte & reiskosten (in Den Haag en nabije gemeenten). Het maken van een vaste prijsafspraak is mogelijk! 

 

Kleine letters

Op alle opdrachten aan en overeenkomsten met InjeRecht zijn de algemene voorwaarden en privacyverklaring van InjeRecht van toepassing. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.