InjeRecht onderscheidt zich door haar eerlijk tarief. Bij InjeRecht bent u verzekerd van een strategisch en doeltreffend aanpak, wat u geen handen vol geld kost. InjeRecht brengt op de voorhand een duidelijke offerte uit (met een eerlijk tarief) over de kosten van de zaak en de werkwijze. Zo ziet u dat InjeRecht er alles aandoet om zich hard te maken voor uw zaak. De belofte is duidelijk, de prijs is eerlijk, daar houdt InjeRecht van. 

 

Gratis informatiegesprek

Tijdens dit vrijblijvende informatiegesprek (±30 min):

 • Maakt InjeRecht kennis met u;
 • Bespreekt u met de jurist, mediator of scheidingsspecialist uw persoonlijke situatie en specifieke wensen;
 • Licht de jurist, mediator of scheidingsspecialst de werkwijze toe;
 • U ontvangt een helder advies over de aanpak & kosten. 
 • U krijgt een indicatie van de doorlooptijd van uw (echt)scheiding en de te verwachten kosten.

Een gratis informatiegesprek inplannen kan telefonisch via 070-3884530 of vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

Rechtspositiebepaling

InjeRecht adviseert uw probleem op basis van de stukken die u InjeRecht heeft gegeven. Vervolgens bepaalt InjeRecht uw juridische positie en geeft u een schriftelijke en/of mondeling advies. De kosten voor rechtspositiebepaling is een vast tarief van € 50,00 (excl. btw). 

 • Snel inzicht in uw rechtspositie.
 • Advies over vervolgstappen.
 • Antwoord op al uw vragen.

 

Eenmalig juridische brief

InjeRecht helpt u een brief te schrijven, helemaal toegespitst op uw persoonlijke situatie. De jurdische brief zal, na overleg met u, op het briefpapier van InjeRecht verstuurd worden. Dit zorgt zeker voor impact. De kosten voor eenmalig juridische brief is een vast tarief van € 142,50 (excl. btw). 

 • Samen een juridische brief opstellen. 
 • Overleg over de inhoud.

 

Onderhandelen

InjeRecht zal haar uiterste inspanning leveren door middel van onderhandelen met de wederpartij tot een oplossing te komen, zonder naar de rechter te stappen. InjeRecht is gecertificeerd als ADR register-onderhandelaar.  Het tarief voor Buitengerechtelijk procederen (onderhandelen) zijn € 95,00 per uur (excl. btw) met een maximum van 4 uur. 

 • U bepaalde het beoogde resultaat en geeft dit als opdracht mee aan de onderhandelaar!
 • InjeRecht onderhandelt voor jou.
 • De strategie wordt samen bepaalt.
 • Tot het uiterste voor een optimaal resultaat.
 • U bent eigen baas over tijd & kosten. 
 • De onderhandelaar legt de opdracht vasten een startdocument en het eind resultaat en een slotdocument. 
 • Geen wachttijden & resultaatgericht.

 

Mediation / Scheidingsspecialist

Als u een (scheidings)conflict heeft, wilt u daar natuurlijk zo snel mogelijk vanaf. Mediation is daar de perfecte oplossing voor.  InjeRecht is gecertificeerd als ADR register-mediator en is dé scheidingsspecialist van Den Haag & omgeving. Het tarief voor Mediation is € 95,00 per uur (excl. btw). In het uurtarief zijn inbegrepen de juridische overeenkomsten zoals een echtscheidingsconvenant, ouderschapsregeling en vaststellingsovereenkomst. InjeRecht maakt samen met u een vaste prijsafspraak. 

 • Mediation verloopt sneller en is informeler dan een juridische procedure.
 • U hebt zelf invloed op de oplossing van het conflict.
 • Ook niet-juridische argumenten kunnen aan bod komen.
 • Deelname op basis van vrijwilligheid. 
 • Alles wat ter sprake komt tijdens mediation is vertrouwelijk.
 • Alle partijen en de mediator kunnen de procedure zelfstandig stopzetten. 
 • Opschorting/aanhouding van andere lopende procedures (indien mogelijk). 
 • Een mediationprocedure is goedkoper dan een juridische procedure.
 • De mediator legt de opdracht vast in een mediation-overeenkomt en het eindresultaat in een vaststellingsovereenkomst. 
 • De mediator werkt samen met een advocaat die het gemeenschappelijk echtscheidingsverzoek indient bij de rechtbank (hier zijn externe (lage) kosten aan verbonden zoals advocaatkosten en (verlaagde) griffierechten). 
 • Maximaal resultaat, korte doorlooptijd, geen wachttijden & toekomstgericht.

Bij (scheidings)mediation is er altijd sprake van een kostenverdeling. Beiden partijen dragen een gedeelte van de kosten, meestal is dit 50% – 50%. Uit de praktijk blijkt dat de kosten van mediation vrij constant zijn, gemiddeld zijn er drie tot vijf sessies nodig voor scheidingsmediation zijn er 10 tot 15 sessies nodig. 

 

Opstellen / controleren van contract(en)

Het opstellen/controleren van een contract is echt maatwerk, op basis van de informatie die u aanlevert kan InjeRecht u van te voren een inschatting geven van de kosten. Het is uiteraard ook mogelijk om een vaste prijs met elkaar overeen te komen. 

 

Geen extra kosten en vaste prijs afspraak is mogelijk

InjeRecht rekent geen extra kosten zoals kantoorkosten, huur externe ruimte & reiskosten (in Den Haag en nabije gemeenten). Het maken van een vaste prijsafspraak is mogelijk! 

 

Kleine letters

Op alle opdrachten aan en overeenkomsten met InjeRecht zijn de algemene voorwaarden van InjeRecht van toepassing. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.