Het personen & familierecht is onderdeel van het Burgerlijk recht in Nederland en is opgenomen in het eerste boek (Burgerlijk Wetboek). Binnen deze rechtstak worden allerlei zaken die verband hebben met familiaire zaken zoals scheidingen, alimentatie, naamswijziging, erfenis, voogdij en gezinshereniging besproken. In onder andere boek 1 van het Burgerlijk Wetboek zijn de verschillende wetteksten terug te vinden.


Scheiden

U en uw partner willen niet langer bij elkaar wonen. U bent niet het enige paar in Nederland dat dit besluit maakt. Maar liefst 36% van de de huwelijken wordt vroegtijdig verbroken, maar wat zijn de consequenties van een scheiding en welke procedure dient u te nemen? Er zijn in de regel drie soorten scheidingen: eindscheidingen, scheiding van tafel en bed en het ontbinden van het huwelijk na scheiding van tafel en bed. InjeRecht is dé scheidingsspecialist van Den Haag & omgeving! Lees meer.

 

Alimentatie

Alimentatie is een financiële uitkering voor het levensonderhoud die de minst draagkrachtige van de meest vermogende partner ontvangt. Wanneer er vrijwel geen verschil is in inkomen, kan er gekeken worden naar de voogdij van een eventueel kind. Het spreekt voor zich dat de partner die het kind verzorgt recht heeft op een alimentatie. Een alimentatie komt in de meeste gevallen voor wanneer er een echtscheiding heeft plaatsgevonden. De lengte van de vergoeding is vastgesteld op twaalf jaar, deze tijd kan onderling worden verlengd, maar mag niet zomaar worden verkort. De hoogte van de alimentatie is minder gemakkelijk in te schatten, omdat een aantal factoren zoals voogdij, salaris, bezittingen en een eventueel huis invloed hebben op de totale som geld. Lees meer

 

Naamswijziging

Zomaar uw naam veranderen is volgens de wet niet toegestaan. U dient een verzoek om naamswijziging in te dienen bij de Rechtbank. Een voor- of achternaam veranderen kan niet zomaar, u heeft goede redenen nodig om dit te bewerkstelligen.

 

Erfenis

De precieze betekenis van een erfenis, ook wel nalatenschap genoemd zijn: alle bezittingen en schulden die een overleden persoon achterlaat aan onder andere zijn kinderen en andere erfgenamen. Het principe van een erfenis klinkt heel eenvoudig, maar door verschillende regeltjes is het slim om het zeker voor het onzekere te nemen en een jurist in te schakelen

 

Andere familiekwesties

Ook voor wat betreft overige familierechtelijke kwesties kunt u terecht bij InjeRecht. Hierbij kunt u denken aan adoptie, gezag en omgang, (voor)naamswijziging, erkenning, ontkenning vaderschap alsmede een (dreigende) ondertoezichtstelling en/of uithuisplaatsing van uw kinderen.