Rechtshulp kan bestaan uit juridisch advies, onderhandelen, of het voeren van een rechtszaak. Het hangt van een conflict af van welke type rechtshulp er gebruik zal worden gemaakt. InjeRecht biedt rechtshulp aan op het gebied van civiel recht. Het civiele recht regelt de betrekkingen tussen burgers onderling, tussen burgers en bedrijven en tussen bedrijven onderling. 

 

InjeRecht biedt rechtshulp aan op de volgende rechtsgebieden:

 

Aansprakelijkheidsrecht

Onder het begrip letselschade kunnen alle geestelijke dan wel lichamelijk schade worden gerekend die tijdens of direct na een ongeval of ongeluk zijn ontstaan. Ongelukken zitten vaak in een klein hoekje, maar het kunnen ook ongevallen betreffen die zijn veroorzaakt door roekeloosheid of opzet. Dit kan tijdens uw werk gebeuren (bedrijfsongeval), tijdens het deelnemen aan het verkeer (verkeersongeval), door een medische fout of door het sporten/bewegen. Als slachtoffer van letselschade kunt u mits de andere persoon aansprakelijk is, rekenen op een schadevergoeding.

 

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht gaat over de verhouding tussen werkgever en werknemer. Binnen dit rechtsgebied worden de verschillende onderdelen van een arbeidsovereenkomst besproken. Onder andere de rechten en plichten van beide partijen worden binnen deze rechtsvorm van het Nederlands recht behandeld.

 

Contractenrecht

Binnen het contractenrecht worden alle zaken besproken die te maken hebben met een overeenkomst of contract. Iedere marginale fout kan grote gevolgen hebben voor u of uw organisatie. Check contracten dubbel goed voordat u ze ondertekent of laat ondertekenen door de andere partij.

 

Incassorecht

Het gaat hier vaak om niet (tijdig en volledig) betaling van uw vordering. Dit kan voor particulieren gelden, maar ook bedrijven. 

 

Personen- en familierecht

Binnen deze rechtstak worden allerlei zaken die verband hebben met familiaire zaken zoals scheidingen, alimentatie, naamswijziging, erfenis, voogdij en gezinshereniging besproken. In onder andere boek 1 van het Burgerlijk Wetboek zijn de verschillende wetteksten terug te vinden.

 

Woonrecht 

Het gaat hier om geschillen op het gebied van wonen. Denk aan conflicten tussen huurder en verhuurder, buren, overheid, achterstallig onderhoud, huurverhoging, huuropzegging, erfgrens, overlast, vergunning.