Scheidingsconflicten, komen vaker voor dan je denkt. Ruim 35% van de huwelijken in Nederland eindigt in een scheiding. Per jaar zijn dat ruim 30.000 scheidingen. Dat brengt vaak complicaties met zich mee, vooral als er kinderen in het spel zijn of als er een substantiële boedel te verdelen is. Scheiden doet lijden. Daarom wordt er steeds vaker gekozen voor mediation bij echtscheiding, dan wel scheidingsconflicten. Zelf weet je immers niet hoe te scheiden. Daar heb je professionele hulp bij nodig. Maar met hulp van een ervaren mediator maak je afspraken waar je allebei achter kunt staan. Uit elkaar gaan (scheiden) via mediation wordt ook wel genoemd scheidingsmediation, scheidingsbemiddeling dan wel scheidingsconflicten. 

 

Scheiden met hulp van de mediator 

Scheiden met hulp van een mediator werkt als volgt. Je beslist samen om de mediation in te zetten en maakt vrijblijvend kennis met de mediator. Als jullie beiden een klik voelen, ga je aan het werk. Het is de primaire taak van de mediator om de communicatie tussen jullie zo effectief te laten zijn. Mensen die gaan scheiden zijn namelijk vaak erg emotioneel en daarom minder goed in staat om met elkaar te overleggen, laat staan tot duurzame afspraken te komen. Maar naast de communicatie, zal de mediator ook alle formele zaken van de scheiding regelen. Denk dan aan de volgende punten:

 • Ouderschapsplan en omgangsregeling kinderen
 • Verdeling van vermogen en schulden
 • Verdeling van de inboedel en andere bezittingen
 • Partneralimentatie
 • Kinderalimentatie
 • Verdeling van opgebouwde pensioenen

Bij iedere stap geeft de mediator aan wat de voors- en tegens zijn en welke opties jullie in jullie specifieke situatie voor handen zijn. Het mooie van mediation is echter, dat je zelf beslist voor welke opties je kiest. Scheiden doe je samen. Je bent helemaal vrij hoe te scheiden, althans voor zover jouw keuzes binnen de grenzen van de wet vallen.

 

Hoe kan ik scheiden in vijf stappen?

Een echtscheiding begint natuurlijk door samen te besluiten dat je gaat scheiden. Daarna kan je de scheiding regelen. Onder begeleiding van de mediator bepaal je zelf op welke voorwaarden de scheiding vorm krijgt. Daarbij worden de volgende vijf stappen doorlopen:

 1. Afspraken maken (zie boven)
 2. Opstellen echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan
 3. Verzoekschrift indienen bij rechtbank
 4. Beschikking rechter
 5. Inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie

Pas als alle stappen zijn doorlopen en alle stukken ondertekend, is de scheiding definitief. Stap drie tot en met vijf duren maximaal zeven weken. De tijd die nodig is om tot goede afspraken te komen en deze zorgvuldig vast te leggen in het convenant (stap een en twee) varieert sterk van geval tot geval. Gemiddeld kost dat twee tot vier gesprekken bij de mediator.

 

Echtscheiding en kinderen

Een belangrijk onderdeel van de scheiding is het maken van afspraken over de zorg voor de kinderen. Er kan van alles mis gaan met de kinderen, vooral als je het als ouders met elkaar oneens bent of zelfs ruzie maakt.

 

Mijn partner wilt scheiden, maar ik niet

Hoe scheiden mensen als de één niet wil? Scheiden in Nederland kan op twee manieren: in goed overleg of via een eenzijdig verzoek aan de rechter. Ik zeg altijd: scheiden doe je samen. Want zelfs als de één wil maar de ander niet, zal de rechter het huwelijk ontbinden. Scheiden doet lijden, zegt men wel. Maar als je afhankelijk wordt van wat de rechter beslist, weet je nooit hoe het uitpakt. Zo ging het vroeger altijd. Maar modern scheiden betekent dat ervoor kiest zelf de scheiding te regelen. Scheiden doe je samen, dat is beter voor iedereen.

 

Zelf scheiding regelen

Helemaal zelf je scheiding regelen gaat niet als je gehuwd met of een geregistreerd partnerschap hebt. Je zult altijd een advocaat of mediator nodig hebben. Scheiden in Nederland (scheidingsconflicten) wordt steeds vaker gedaan met hulp van de mediator. Die zorgt ervoor dat jullie in goed overleg tot goede afspraken komen en regelt de formele kant.

 

Hoe scheiden samenwoners?

Hoe kan ik scheiden als ik geen kinderen een alleen een samenlevingscontract heb? De wet stelt dan geen verplichting aan je scheiding. Als je wel kinderen hebt en het gezag deelt, dan moet je alleen een ouderschapsplan opstellen.