Er zijn 8 stappen te onderscheiden in een scheidingsproces. Het is belangrijk om alle stappen te doorlopen en zo nodig kan teruggegrepen worden naar een vorige stap. De stappen worden doorgaans doorlopen in in 10 tot 25 uren (drie tot vijf sessies).