Het aansprakelijkheidsrecht regelt het herstel of de compensatie van geleden schade. Indien u een ander verwijt dat hij of zij u schade heeft toegebracht, kunt u die persoon aansprakelijk stellen. Aansprakelijkheid kan op verschillende manieren ontstaan. Bijvoorbeeld door het schenden van een overeenkomst, maar ook door uw eigen handelen of nalaten of zelfs door het gedrag van iemand anders of door een van uw bezittingen. Zo bent u bijvoorbeeld aansprakelijk wanneer uw hond een voorbijganger bijt of als een dakpan van uw woning terecht komt op de auto van uw buurman.  

Of er daadwerkelijk sprake is van aansprakelijkheid moet worden onderzocht aan de hand van de omstandigheden en relevante feiten. De schade moet veroorzaakt zijn door een bepaalde gebeurtenis. Deze gebeurtenis moet in verband staan met de geleden schade. 

Het uitgangspunt is dat iedereen aansprakelijk is voor zijn eigen schade, maar hierop bestaan talloze uitzonderingen. Wij kunnen voor u onderzoeken en beoordelen of iemand anders aansprakelijk is voor uw schade. Indien er daadwerkelijk sprake is van aansprakelijkheid kunnen wij iemand verantwoordelijk stellen voor uw schade. 

 

InjeRecht helpt u o.a. bij:

  • het aansprakelijk stellen van derden die schade bij u hebben veroorzaakt;
  • het bepalen van de hoogte van de schade en het verhalen van schade;
  • het voeren van stevig verweer tegen een aan u gerichte aansprakelijkheidstelling;
  • het opstellen van duidelijke algemene voorwaarden waarin uw aansprakelijkheid wordt ingeperkt;
  • het kiezen van de juiste rechtsvorm voor een onderneming om aansprakelijkheid te beperken.