Als u gaat scheiden hoef u niet meer aan de wettelijke regels van het huwelijk te houden. Er is echter één uitzondering: de onderhoudsverplichting. Ook al bent u gescheiden, u blijft verplicht om financieel voor elkaar te zorgen. Dat wordt alimentatieplicht genoemd. Dat houdt in dat u alimentatie moet betalen. De alimentatieplicht geldt zowel voor stellen die getrouwd waren als voor stellen die een geregistreerd partnerschap hadden. Als u niet genoeg inkomsten heeft, dan kan het zo zijn dat uw ex-partner partneralimentatie aan u moet betalen. Er is ook een alimentatie voor kinderen: kinderalimentatie.

 

Alimentatieplicht voor de kinderen

Voor het levensonderhoud van de kinderen moet genoeg geld zijn. Daarom betaalt de niet-verzorgende ouder kinderalimentatie aan de ouder die de kinderen verzorgt. De kinderalimentatie is bedoeld als een bijdrage in de kosten van de verzorging en opvoeding van de kinderen. Totdat de kinderen 21 jaar worden, is de niet-verzorgende ouder verplicht alimentatie te betalen. Lees meer. 

 

Geen alimentatieplicht bij geen erkenning?

Op grond van de wet zijn juridische ouders onderhoudsplichtig. Als je ex jullie kind niet heeft erkend en het kind ook niet tijdens het huwelijk is geboren, dan betekent dat in beginsel dat je ex niet de juridische vader van het kind is (tenzij het juridisch vaderschap op een andere wijze is ontstaan). Hij is in beginsel niet verplicht om alimentatie voor het kind te betalen, omdat het kind niet erkend is. Lees meer. 

 

Alimentatieplicht voor de ex-partner

Het is natuurlijk vervelend als u niet genoeg inkomsten hebt. Zeker als u net een emotionele scheiding achter de rug hebt, wilt u zich niet druk maken over de vraag of u wel kunt rondkomen. Heeft uw ex-partner een hoger inkomen dan u en woont u nog niet opnieuw samen, dan komt u wellicht in aanmerking voor partneralimentatie. De alimentatieplicht tussen ex-partners noem je ‘partneralimentatie’.

 

Partneralimentatie uitsluiten

Het is mogelijk om partneralimentatie uit te sluiten wanneer u in overeenstemming bij een advocaat en/of mediator gaat scheiden. Omschrijf dit duidelijk in het echtscheidingsconvenant. Het is belangrijk u af te vragen waarom u partneralimentatie uitsluit en of dit ook geldt voor de toekomst. Neem een “niet-wijzigingsbeding” op in het convenant als u wilt dat deze afspraak achteraf niet gewijzigd kan worden. Deze onderlinge afspraak heeft geen invloed op het verhaalsrecht van de WWB. Zodra u in de “bijstand” komt zal de bijstandverstrekker altijd kijken of ze een deel van de kosten kunnen verhalen op de ex-partner.

 

Alimentatie en belastingen

Denk eraan dat partneralimentatie wordt gezien als inkomen. Dit houdt in dat u hier belasting over moet betalen en dat de betalende partij een gedeelte terug kan vragen van de belasting. U kunt dit ook in uw voordeel gebruiken. Mocht u bijvoorbeeld door een laag inkomen niet in aanmerking komen voor een hypotheek, dan kunt u door middel van partneralimentatie je inkomen verhogen. Kinderalimentatie valt buiten de belasting.

 

Blijft een alimentatieplicht altijd van kracht?

Als je gescheiden bent na 1 juli 1994, dan gelden de volgende wettelijke termijnen van de alimentatieduur:

  • Een periode van twaalf jaar als er sprake is van een huwelijk met kinderen of een huwelijk zonder kinderen dat langer dan vijf jaar heeft geduurd.
  • Een periode van maximaal vijf jaar als het huwelijk niet langer dan vijf jaar heeft geduurd en jullie geen kinderen hebben. De alimentatieduur is dan net zo lang als de duur van het huwelijk.

De termijn gaat in op de dag dat je scheiding wordt opgenomen in de burgerlijke stand van de gemeente.

 

Verlengen alimentatie

Als u de alimentatieduur wilt verlengen, moet u een aanvraag indienen bij de rechter. Dat moet u doen binnen drie maanden nadat de alimentatieplicht is afgelopen. U moet wel kunnen aantonen dat het voor u zeer onredelijk is als de alimentatie stopt.

 

Nieuwe partner

Als u partneralimentatie betaalt en uw ex gaat met iemand anders duurzaam samenwonen of trouwen, dan bent u niet meer verplicht partneralimentatie aan je ex te betalen. Als u vindt dat u  geen partneralimentatie meer hoeft te betalen of als u het alimentatiebedrag wilt laten verlagen, dan zult u de hulp van een advocaat moeten inschakelen. Vraag InjeRecht dan om advies, InjeRecht vertelt u of de baten opwegen tegen de kosten.

 

Levenslange alimentatieduur

Er zit geen maximum aan de alimentatieverplichting als u  gescheiden bent voor 1 juli 1994. Tenzij u en uw ex-partner natuurlijk een termijn hebben afgesproken. Heeft u niets afgesproken? Dan duurt de alimentatieverplichting levenslang.

 

Indexering alimentatie

Het is wettelijk bepaald dat de alimentatiebedragen jaarlijks worden aangepast omdat prijzen en lonen elk jaar stijgen door inflatie. Daarom beslist de minister van Justitie rond november met welk percentage de bedragen het jaar daarop aangepast moeten worden. De wettelijke alimentatie indexatie voor 2017 is vastgesteld op 2,1%.

 

Wijziging alimentatie

Na een scheiding kan er aan beide kanten heel wat veranderen. Inkomens wijzigen, er komen nieuwe partners, de omgangsregeling wordt aangepast. Al deze wijzigingen kunnen ook invloed hebben op de hoogte van de alimentatie. Misschien is er een verlaging of juist een verhoging mogelijk. InjeRecht is de scheidingsspecialist van Den Haag & omgeving en kan voor u een nieuwe berekening maken van de kinderalimentatie en partneralimentatie.