Een van de overeenkomsten die iedereen in Nederland wel kent, is een arbeidsovereenkomst. Er is sprake van een dusdanige overeenkomst wanneer een werknemer in dienst is van de werkgever en voor de uitgevoerde werkzaamheden een passend salaris krijgt aangeboden. Dit wordt met een mooi woord ook wel dienstverband genoemd. Hieronder leest u meer over de verschillende onderdelen van een arbeidsovereenkomst en waar onze focus ligt op de rechten en plichten van zowel de werkgever als werknemer.

 

Arbeidsovereenkomst hoofdzaken:

  • De essentie en de hoofdzaak van iedere arbeidsovereenkomst komt neer op de volgende drie punten:
  • De werknemer is in dienst van de werkgever en zal de inhoud en de verantwoordelijkheden die hem opgedrongen worden uitvoeren (gezagsverhouding).
  • De werknemer ontvangt voor deze werkzaamheden een bepaald loon dat wordt uitgekeerd in de vorm van geld. Loon in natura is ook mogelijk, denk hierbij vooral aan maaltijden, aandelen en kosten van inwoning.
  • De werkzaamheden die de werknemer uitvoert moeten door hem persoonlijk zijn verricht.

 

Alleen schriftelijke overeenkomst mogelijk?

Een vraag die InjeRecht vaak krijgt is of een overeenkomst alleen rechtsgeldig is wanneer deze schriftelijk door beide partijen is ondertekend. Het antwoord is nee, een arbeidsovereenkomst kan ook mondeling worden gesloten. Wanneer een conflict ontstaat tussen beide partijen kunnen de regels in het dwingend recht geraadpleegd worden.

 

Onderdelen van de overeenkomst

Binnen de arbeidsovereenkomst worden een hoop zaken besproken waaronder de functieomschrijving, de lengte van het contract, het aantal uren, de opzegtermijn. De belangrijkste voorwaarden omtrent de vergoedingen omtrent de vergoedingen en het aantal vrije dagen zijn opgenomen in de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Naast deze arbeidsvoorwaarden zijn er nog nog twee wat ondergesneuvelde clausules van een arbeidscontract namelijk het concurrentiebeding en de geheimhoudingsplicht. De eerste genoemde geeft aan at er in een straal van een bepaald aantal kilometer (afhankelijk van de branche) een vastgesteld aan jaar niet mag worden gewerkt voor de concurrent. 

 

Een CAO?

Voor bepaalde beroepen in Nederland zijn er al afspraken gemaakt over het loon, toeslagen, werktijden en het pensioen. Er wordt ook wel van gesproken van collectieve arbeidsovereenkomst die is opgesteld door werkgevers en vakbonden in een bepaalde trance. Voorbeelden van CAO’s zijn banken, detailhandel, uitzend – en flexwerk, callcenters en bedrijven in de groothandel. Als werknemer is het verstand om te kijken of er een CAO van toepassing, deze regels zijn vaak gunstiger dan de wet. 

 

Lengte Contract

Er zijn grofweg twee soorten arbeidscontracten in Nederland. Namelijk voor bepaalde tijd en voor onbepaalde tijd. Zoals de naam al doet vernoemen gaat het bij een overeenkomst voor bepaald tijd om een vooraf afgesproken periode waar de werkgever en werknemer verplichtingen tot elkaar hebben. Een contract voor bepaalde tijd mag maximaal drie jaren duren en kan daarna voortgezet worden naar onbepaalde tijd. Wanneer het contract tussentijds wordt verbroken dan kan de telling weer op nul worden gezet. De werknemer moet bij de andere werkgever opnieuw de jaren opsparen.