Niet alleen een echtscheiding kan de nodige emoties met zich meebrengen. Dat is uiteraard ook het geval bij beëindiging  van samenwonen omdat uw relatie is verbroken. 

 

Beëindiging samenwonen

Aan de beëindiging van uw samenleving kunnen gevolgen zitten. Heeft u een samenlevingscontract? Zijn er minderjarige kinderen? Dat is een aantal vragen waar u aan moet denken. InjeRecht begeleidt u op deskundige wijze bij het opstellen van een ouderschapsplan. Maar ook met afspraken omtrent kinderalimentatie, de verdeling van uw bezittingen of uw gezamenlijke woning helpt InjeRecht u graag. 

InjeRecht heeft veel ervaring in de begeleiding van partners waarvan de wegen gaan scheiden. Bij een verbreking van een samenleving kan niet altijd teruggevallen worden op de wet. InjeRecht luistert naar uw verhaal en trachten er voor te zorgen dat de relatie met uw ex-partner in de toekomst op een goede manier kan worden voortgezet. Dat is ook in het belang van de kinderen. U scheidt weliswaar als partners, maar niet als ouders.

InjeRecht ondersteunt u bij een verbreking van uw samenleving (scheiding) zowel in de rol van jurist, als in de rol van mediator, waarbij voor beide partijen kan worden opgetreden. InjeRecht is daarnaast zeer kundig in de begeleiding van ondernemers. Het kan namelijk zijn dat over een beëindiging van samenwonen (geen) afspraken zijn gemaakt in het samenlevingscontract.