Als jullie gaan scheiden moeten er afspraken komen over de kinderen. Deze afspraken komen te staan in een ouderschapsplan. Bij het maken van de afspraken kunnen jullie kiezen voor co-ouderschap.

 

Wat is co-ouderschap?

Co-ouderschap betekent dat ouders die niet meer bij elkaar zijn, wel samen voor de kinderen zorgen. In de praktijk is co-ouderschap een ouderschapsregeling waarbij ouders de kosten en zorg- en opvoedingstaken gelijk verdelen. Dit houdt in dat de kinderen ongeveer even vaak bij de moeder als bij de vader zijn. De manier waarop dit wordt ingedeeld staat vrij. Zo zijn er gezinnen waarbij de ene week de kinderen bij de moeder zijn en de andere week bij de vader. Nadeel hiervan is dat je je kinderen een week lang niet ziet en dat is best lang. De meeste ouders kiezen er dan ook voor om de week op te delen; bijvoorbeeld de eerste vier dagen van de week bij de moeder en daarna drie dagen bij de vader. De manier waarop jullie de week indelen is grotendeels afhankelijk van jullie wensen, gewoonten en werkschema.

Kenmerkend voor co-ouderschap is dat beide ouders betrokken zijn bij de dagelijkse bezigheden van de kinderen. De kinderen maken deel uit van twee huishoudens en wonen om en om bij jou en je ex-partner. Gezamenlijk gezag is bij co-ouderschap meestal wel handig. Het is niet verplicht, maar het is het prettigst als beide ouders evenveel te zeggen hebben over de kinderen.

 

Past co-ouderschap bij ons?

De belangrijkste voorwaarde om co-ouderschap tot een succes te maken is dat er goed overleg mogelijk is. Hierbij moeten jullie beiden de juiste instelling hebben en bereid zijn om elkaar nog regelmatig te zien en te spreken. Daarnaast is de mening van de kinderen belangrijk. Zij moeten met deze regeling om kunnen gaan. Sommige kinderen kunnen er niet tegen dat ze geen vaste plek hebben, andere kinderen vinden dit geen probleem. Het is van belang dat de kinderen er geen ernstige negatieve gevolgen van ondervinden. Houd er rekening mee dat naarmate de kinderen ouder worden, zij steeds meer zelf zullen gaan bepalen bij wie ze willen zijn en wanneer.

 

Co-ouderschap en alimentatie

Bij co-ouderschap gelden er andere regels op het gebied van alimentatie, dan bij andere omgangsregelingen. Je kan hier op verschillende manieren mee om gaan. Als er een echte 50/50 verdeling is van de zorg van de kinderen kun je ervan uit gaan dat jullie allebei gelijke kosten hebben. Degene met het hoogste inkomen kan deze kosten makkelijker dragen dan degene met het laagste inkomen. Het is dan ook gebruikelijk dat degene met het hoge inkomen toch nog een stukje alimentatie betaald aan degene met het lage inkomen. Een andere mogelijkheid is het openen van een kinderrekening, waar jullie allebei maandelijks een bedrag in storten (naar rato) en waar ook bijvoorbeeld de kinderbijslag op wordt gestort. Zo hebben jullie allebei zicht op de uitgaven en kunnen jullie allebei eens met de kinderen de stad in om nieuwe kleren te kopen. Natuurlijk kunnen jullie hier ook van afwijken en hele andere afspraken maken.

 

Beëindigen van co-ouderschap

Co-ouderschap is een mooi streven, maar in sommige gevallen werkt het gewoonweg niet. Van goed overleg is geen sprake, afspraken worden niet nageleefd of er zijn andere discussies die het voortzetten van het co-ouderschap in de weg staan. Ook kan het zijn dat de kinderen problemen hebben met het co-ouderschap. Toch is het vaak lastig om een co-ouderschap te beëindigen. Co-ouderschap kan op de volgende manieren worden beëindigd:

  • Wanneer jullie kind zelfstandig gaat wonen (het ouderlijk gezag hoeft dan nog niet te eindigen) of 18 is en aangeeft geen co-ouderschap meer te willen.
  • Wanneer jullie als ouders weer samen gaan wonen.
  • Als één van jullie verhuist waardoor het co-ouderschap niet meer op dezelfde manier kan worden voortgezet.
    Let op: als ouders samen het gezag hebben – wat zo is bij co-ouderschap – mag een van beide ouders niet zonder toestemming van de ander verhuizen. Dit kan namelijk betekenen dat de andere ouder de kinderen daardoor minder zal zien. Hierdoor kan het co-ouderschap in het gedrang komen.
  • Op verzoek van jullie kind.
  • Bij overlijden.
  • In goed overleg.
  • Via een advocaat en de rechter.

 

Hulp bij beëindigen co-ouderschap

Een bestaande co-ouderschapsregeling is moeilijk te veranderen of te beëindigen. Je zult zwaarwegende argumenten moeten hebben om de rechter te overtuigen. Je moet echt kunnen aantonen dat de ex zich niet aan de afspraken houdt of dat de kinderen nadeel ondervinden van het co-ouderschap.

Als je het co-ouderschap wilt aanpassen, moet je naar de rechtbank en heb je een geschikte advocaat nodig. Neem contact op met InjeRecht als je de co-ouderschap wilt beëindigen.

 

Creative Commons-Licentie
Co-ouderschap: wat is het?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.