De distributieovereenkomst kan een prima middel zijn om zaken te doen en expansie te realiseren. Wat is precies een distributieovereenkomst? Een distributieovereenkomst is een overeenkomst, waarbij de leverancier (dat kan de fabrikant zijn) verplicht is bepaalde producten of diensten aan de distributeur te leveren, met het oog op doorlevering van die producten of diensten aan afnemers van de distributeur. De distributeur handelt daarbij voor eigen rekening/risico en op eigen naam, is in feite zelfstandig ondernemer en (weder)verkoopt de producten of diensten van de leverancier aan de afnemers.

 

Wie bent u?

Het antwoord op deze vraag is van groot belang bij het opstellen van een distributieovereenkomst of bij het beoordelen van een aan u voorgelegd concept van zo’n distributieovereenkomst. Bent u leverancier, dan heeft u (ten dele) andere belangen dan dat u zelf de distributeur bent of wordt. Werk derhalve niet gezamenlijk met een standaard distributieovereenkomst die u even invult, doch denk echt goed na, vanuit uw eigen positie, waar uw (toekomstige!) belangen liggen en hoe die NU op schrift behoren te worden gesteld.

 

Geen speciale wettelijke regeling 

Anders dan bijvoorbeeld de agentuurovereenkomst is de distributieovereenkomst niet specifiek in de wet geregeld. Dat betekent dat de onderlinge (rechts)verhouding van de bij de distributieovereenkomst betrokken partijen, leverancier en distributeur, worden beheerst door het algemene contractenrecht, de jurisprudentie en de redelijkheid en billijkheid. Daarnaast is het mededingingsrecht van toepassing, met name bij exclusieve distributieovereenkomsten.

 

Gevolgen en aandachtspunten

Doordat de rechten (van meestal “de zwakkere partij”, in dit geval veelal de distributeur) niet wettelijk geregeld zijn, bestaat er de nodige contractsvrijheid. Dat kan voordelig zijn, doch betekent ook goed opletten. Zijn de belangen voldoende gewaarborgd? Dat is een belangrijke toets, bij het opstellen/beoordelen van elk contract, zo ook bij de distributieovereenkomst.