InjeRecht onderscheidt zich door haar eerlijk tarief. Bij InjeRecht bent u verzekerd van een strategisch en doeltreffend aanpak, wat u geen handen vol geld kost. InjeRecht brengt op de voorhand een duidelijke offerte uit (met een eerlijk tarief) over de kosten van de zaak en de werkwijze. Zo ziet u dat InjeRecht er alles aandoet om zich hard te maken voor uw zaak. De belofte is duidelijk, de prijs is eerlijk, daar houdt InjeRecht van. 

 

Gratis informatiegesprek

Tijdens dit vrijblijvende informatiegesprek (±30 min):

  • Maakt InjeRecht kennis met u;
  • Bespreekt u met de jurist, mediator (scheidingsspecialist) uw persoonlijke situatie en specifieke wensen;
  • Licht de jurist, mediator (scheidingsspecialist) de werkwijze toe;
  • U ontvangt een helder advies over de aanpak & kosten. 

Een gratis informatiegesprek inplannen kan telefonisch via 070-3884530 of maak gebruik van ons chatfunctie of vul het formulier in en InjeRecht neemt zo snel mogelijk contact met u op.

 

Juridisch Advies / Rechtspositiebepaling

InjeRecht adviseert uw probleem op basis van de stukken die u InjeRecht heeft gegeven. Vervolgens bepaalt InjeRecht uw juridische positie en geeft u een schriftelijke en/of mondeling advies. De kosten voor rechtspositiebepaling is een vast tarief van € 50,00 (excl. btw) / € 60,50 (incl. btw). 

 

Eenmalig juridische brief

InjeRecht helpt u een brief te schrijven, helemaal toegespitst op uw persoonlijke situatie. De juridische brief zal, na overleg met u, op het briefpapier van InjeRecht verstuurd worden. Dit zorgt zeker voor impact. De kosten voor eenmalig juridische brief is een vast tarief van € 95,00 (excl. btw) / € 115,00 (incl. btw). 

 

Onderhandelen

InjeRecht zal haar uiterste inspanning leveren door middel van onderhandelen met de wederpartij tot een oplossing te komen, zonder naar de rechter te stappen. InjeRecht is gecertificeerd als ADR register-onderhandelaar.  Het tarief voor Buitengerechtelijk procederen (onderhandelen) zijn € 95,00 per uur (excl. btw) / € 115,00 (incl. btw) met een maximum van 4 uur. 

 

Procederen / Samen naar de rechter

Een onderhandeling is meestal genoeg om tot een oplossing te komen. Maar soms is er meer nodig om uw recht te halen. Ook dan kunt u vertrouwen op de expertise van InjeRecht. Het uurtarief van InjeRecht is € 95,00 per uur (excl. btw) / € 115,00 (incl. btw). Bel ons voor meer informatie over een gerechtelijke procedure en een gratis informatiegesprek met één van onze specialisten, via 070-3884530.

 

Opstellen / controleren van contract(en)

Het opstellen/controleren van een contract is echt maatwerk, op basis van de informatie die u aanlevert kan InjeRecht u van te voren een inschatting geven van de kosten. Om u alvast een indicatie te geven van de kosten, kunt u er van uitgaan dat InjeRecht gemiddeld 3 uren nodig heeft voor het opstellen van een contract en het beoordelen van een contract 2 uren. InjeRecht hanteert een uurtarief van € 95,00 (excl. btw) / € 115,00 (incl. btw). Het is uiteraard ook mogelijk om een vaste prijs met elkaar overeen te komen. 

 

Mediation

Als u een conflict heeft, wilt u daar natuurlijk zo snel mogelijk vanaf. Mediation is daar de perfecte oplossing voor. InjeRecht is gecertificeerd als ADR register-mediator. Het tarief voor Mediation is € 95,00 per uur (excl. btw) / € 115,00 (incl. btw). In dit tarief zit tevens inbegrepen het opstellen van een vaststellingsovereenkomst / convenant / ouderschapsregeling, kindgesprek en nazorg. 

Eventueel bijkomende kosten (bij scheiden):

  • Alimentatie berekening (partner- en/of kinderalimentatie): € 99,00 (excl. btw) / € 115,00 (incl. btw). 
  • Advocaatkosten: € 150,00 (excl. btw) / € 181,50 (incl. btw). 
  • Griffierechten: € 148,50 per persoon. 
  • Afschrift huwelijksakte en andere uittreksels. 

Indien u in aanmerking komt voor toevoeging betaald u een lager bedrag voor griffierechten namelijk € 40,50 per persoon. Ook hoeft u in veel gevallen de advocaatkosten niet te betalen. Daarnaast krijgt u korting op het uurtarief van InjeRecht. 

Bij mediation is er altijd sprake van een kostenverdeling. Beiden partijen dragen een gedeelte van de kosten, meestal is dit 50% – 50%. Uit de praktijk blijkt dat de kosten van mediation vrij constant zijn, gemiddeld zijn er drie tot vijf sessies nodig van een 1 tot 1,5 uur. 

 

Alimentatieberekening(en) en herberekening(en)

Bij een alimentatieberekening wordt met verschillende factoren rekening gehouden. Uw persoonlijke situatie en die van de ex-partner zijn hierbij van belang. Wilt u een berekening die afgestemd is op uw persoonlijke situatie? Voor € 99,00 (ex btw) / € 115,00 (incl. btw) maakt InjeRecht de scheidingsspecialist een onafhankelijke berekening van zowel de partner- als de kinderalimentatie. Ook voor een herberekening kunt u bij InjeRecht terecht. InjeRecht levert maatwerk en houdt rekening met uw specifieke situatie. 

 

Kindgesprek

Voor kinderen kan het fijn zijn om hun verhaal bij een neutraal persoon kwijt te kunnen. Soms vinden kinderen het namelijk lastig om tegen hun ouders te vertellen wat ze echt denken en voelen. InjeRecht biedt  het kindgesprek aan zodat kinderen hun verhaal kwijt kunnen en om in beeld te krijgen wat hun wensen en behoeften zijn. Afhankelijk van de behoefte van het kind, wordt bekeken op welke manier het kindgesprek vorm krijgt. De uitkomst van het kindgesprek kan vervolgens worden meegenomen in het tot stand brengen van de ouderschapsregeling. Het kindgesprek is bij InjeRecht altijd kosteloos. 

 

Geen extra kosten en vaste prijs afspraak is mogelijk ook bij minimum inkomen

InjeRecht rekent geen extra kosten zoals kantoorkosten, huur externe ruimte & reiskosten (in Den Haag & nabije gemeenten). Heeft u minimum inkomen en kunt u dit aantoonbaar maken d.m.v. de laatste aangifte-belasting, dan geeft InjeRecht korting op het uurtarief. Het maken van een vaste prijsafspraak behoort ook tot de mogelijkheden van InjeRecht. 

 

Kleine letters

Op alle opdrachten aan en overeenkomsten met InjeRecht zijn de algemene voorwaarden en privacyverklaring van InjeRecht van toepassing. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.