Exit-mediation is er opgericht om de arbeidsrelatie op goede voet te beëindigen. Het vertrek van een medewerker uit een organisatie gaat soms gepaard met ruzie. Exit kan lange, slepende procedures voorkomen. Maar ook als beide partijen het eens zijn over het vertrek kan exit-mediation handig zijn. Een mediator zorgt voor een soepel verloop van het overleg, en ondersteunt bij de interpretatie van de regelgeving. Hierdoor weten werkgever en werknemer snel waar ze aan toe zijn.

 

Wanneer?

 • Het verbreken van een arbeidsrelatie kan op verschillende manieren:
 • Met wederzijds goedvinden
 • Opzegging door werknemer
 • Opzegging door werkgever (na toestemming UWV Werkbedrijf)
 • Ontslag op staande voet
 • Opzegging tijdens de proeftijd (door werknemer of werkgever)
 • Bij faillissement van het bedrijf; opzegging door curator

 

In al deze gevallen kan exit-mediation voordelig zijn. Ontslag kan ook via de rechtbank worden aangevraagd, zowel door de werkgever als door de werknemer. In dat geval wordt de beslissing uit handen gegeven aan de rechter en speelt mediation waarschijnlijk geen rol.

 

Waarom?

 • Exit-mediation heeft vele voordelen ten opzichte van een gang naar de rechter of eigenhandig optreden:
 • Een mediation kan snel starten en snel afgerond worden: 80% van alle exit-mediations worden binnen enkele weken, naar tevredenheid van beide partijen, afgerond.
 • De mediator zorgt als onpartijdige bemiddelaar voor een soepel verloop van het gesprek. Beide partijen komen aan het woord en er worden geen overhaaste beslissingen gemaakt.
 • De mediator kan ondersteunen bij de interpretatie van lastige juridische regelgeving.
 • Mediation is vrijblijvend totdat de vaststellingsovereenkomst wordt getekend. Beide partijen hebben dus een eerlijke kans om hun belangen en standpunten naar voren te brengen.