Familieconflicten veroorzaken spanning, stress, verdriet en eenzaamheid. De communicatie tussen ouders, kinderen, broers en zussen raakt ernstig verstoord of wordt gekleurd door onbegrip en wantrouwen. Soms zien en spreken leden van een gezin elkaar jarenlang niet of nauwelijks. Mediation kan in zo’n geval goed werken om de relatie weer te herstellen. Familie mediation is een vorm van conflictbemiddeling die zich specifiek richt op familieruzies.

 

Oorzaken

Als kind had je altijd goed contact met je broers en zussen, maar op een gegeven moment zijn jullie uit elkaar gegroeid. Misverstand stapelde zich op ergernis en bij het overlijden van jullie vader sloeg de vlam in de pan. Er werd hevig getwist over de erfenis en als resultaat is het contact met je broers en zussen sindsdien verbroken. Van niemand de oorspronkelijke intentie, maar het veroorzaakt wel veel verdriet.

 

Er zijn vele redenen waarom een familieconflict kan ontstaan:

  • Onenigheid over verdeling nalatenschap of erfenis.
  • Zorg voor ouders/kinderen.
  • Gang van zaken in het familiebedrijf.
  • Verstoorde ouder-kind relatie.
  • Oud zeer.

 

Vaak zijn misverstanden, of een gevoel van afwijzing, kwetsing of pijn de dieperliggende oorzaak van een familieconflict. Jaar na jaar stapelde de boosheid zich op, totdat de boel escaleerde. Het conflict lijkt nooit meer goed te komen: beide partijen zetten hun hakken in het zand en willen elkaar niet meer zien. Ook voor de rest van de familie heeft dit gevolgen: zij worden op verjaardagen, bruiloften en begrafenissen met de ruzie geconfronteerd.

 

Familie mediation

Kies je voor mediation? Dan werk je samen aan een constructieve oplossing voor de familieruzie. Onder begeleiding van een neutrale & onafhankelijke mediator (bemiddelaar) gaan de strijdende partijen met elkaar aan tafel. De mediation is vrijwillig en vrijblijvend: zo hebben de betrokkenen vrijheid van spreken. De mediator zorgt ervoor dat de spreektijd eerlijk word verdeeld en dat alle relevante emoties, belangen en standpunten in kaart worden gebracht.

Familie mediation zorgt ervoor dat de emoties weer tot bedaren komen. In de veilige omgeving van de mediation kunnen zaken worden uitgesproken en neemt het wederzijds begrip en vertrouwen weer toe. Vervolgens kan met respect voor elkaar gepraat worden over een mogelijke oplossing.