Er zijn veel fiscale regelingen (geldzaken) zoals toeslagen en kortingen, zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of een kindgebonden budget. Of u recht heeft op deze toeslagen hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Het is van belang om uw geldzaken (financiën) na de scheiding goed te regelen.

 

Geldzaken, eigen woning & scheiden

Als u gaat scheiden en samen een koophuis bezit, zal het huis tussen beide partners “verdeeld” moeten worden. Het kan zijn dat het huis verkocht wordt en beide partners delen in de opbrengst. Of wellicht blijft een van u beiden in het huis wonen en wordt de hypotheek op naam van die partner gezet. De andere partner wordt dan uitgekocht. Welke optie u ook kiest, het is belangrijk om alle aspecten die bij de verdeling van het huis komen kijken goed te regelen. U wilt immers ook na de scheiding een plezierige plek om thuis te komen hebben!

Huis verkopen of behouden
Bij de verdeling van de eigen woning bij scheiding komt aardig wat kijken. Wat is de waarde van de woning en de hoogte van de resterende hypotheekschuld? Welke verzekeringen of beleggingen zijn aan de woning verbonden? En wil een van beide partners in het huis blijven wonen en de andere partner uitkopen, of wordt het huis verkocht? Kortom, de verdeling van het huis kan nogal een klus zijn. InjeRecht  scheidingsspecialist helpt u hierbij graag, of u het huis nu wilt behouden of verkopen. InjeRecht zet niet alleen alle financiële zaken voor u op een rij, maar geeft ook antwoord op praktische vragen. Bijvoorbeeld wat de nieuwe hypotheeklasten zijn. Maar ook hoe u deze verandering in uw belastingaangifte opneemt. Zo heeft u snel duidelijkheid. Zodat u straks naar volle tevredenheid kunt wonen, in welk huis dan ook!

 

Alimentatie & scheiden

U heeft besloten niet meer verder te willen gaan met elkaar of legt zich neer bij de beslissing van uw partner om te scheiden. Na de echtscheiding blijft u echter wettelijk verplicht om financieel voor elkaar en uw eventuele kinderen te zorgen. Lees meer. 

Kinderalimentatie
Voor de kinderen bent u beiden, naar draagkracht, onderhoudsplichtig. U bent minder vrij om wat betreft de kinderalimentatie afwijkende afspraken te maken. Kinderen hebben recht op alimentatie tot ze 21 jaar zijn of nog langer indien ze bijvoorbeeld studerend of behoeftig zijn.

Partneralimentatie
Met partneralimentatie draagt degene met het hoogste inkomen bij aan de kosten van levensonderhoud voor de partner met het laagste inkomen. partneralimentatie is alleen wettelijk verplicht bij een huwelijk of een geregistreerd partnerschap. De maximale duur van partneralimentatie is 12 jaar, maar de wetgever is voornemens deze duur in te perken en meer te kijken naar de eigen verdiencapaciteit van de partners. Hoeveel en hoelang u partneralimentatie moet betalen of kunt ontvangen is in onderling overleg af te spreken. U kunt met uw partner afspreken om geen alimentatie aan elkaar te betalen. Dit moet u dan wel vastleggen in het convenant. De hoogte van de partneralimentatie kan ook van invloed zijn op de afspraken die zijn gemaakt over de gezamenlijke woning. InjeRecht geeft u graag inzicht in uw mogelijkheden en situatie.

 

Eigen onderneming & scheiden

Om te zorgen dat uw onderneming tijdens en vooral ook na de scheiding goed blijft draaien, is het belangrijk om alle zaken rondom uw eigen bedrijf secuur na te lopen. Want wanneer u een eigen onderneming heeft, kan deze onderwerp van verdeling of verrekening zijn binnen de scheiding.

Wel of geen huwelijkse voorwaarden?
Om te bekijken wat er met uw bedrijf gebeurt tijdens en na de scheiding zijn een aantal zaken van belang. Bent u in algehele gemeenschap van goederen getrouwd, dan valt de onderneming daar ook onder. In dat geval zal de onderneming moeten worden verdeeld. Vaak komt het erop neer dat een van beide partners wordt uitgekocht. Dit is ook het geval als u een geregistreerd partnerschap hebt zonder voorwaarden.

Wat zeggen de huwelijkse voorwaarden over uw onderneming?
Als er huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld, is het zaak goed te kijken wat hierin is opgenomen over de verdeling van de onderneming. Ook is het van belang of er een verrekenbeding is opgesteld. Het is prettig om uw huwelijkse voorwaarden laten bekijken door een professional. Want u wilt natuurlijk goed voor uw zorgvuldig opgebouwde bedrijf zorgen. InjeRecht  scheidingsspecialist adviseert u graag in een vrijblijvend adviesgesprek over uw eigen bedrijf als u gaat scheiden. En geeft u een helder advies over de verdeling en de voortzetting van uw bedrijf. Zodat u na de scheiding met een goed gevoel weer verder onderneemt!

 

Pensioen & scheiden

Als u gaat scheiden wordt veelal ook het pensioen, dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd, verdeeld. Dit heet pensioenverevening. Als beide partners tijdens het huwelijk pensioen hebben opgebouwd, dan vindt er een wederzijdse verrekening plaats. Bij pensioenverevening ontvangt u uw deel van het pensioen van uw ex-partner op het moment dat hij of zij met pensioen gaat. En andersom. Naast pensioenverevening kunt u ook kiezen voor pensioenconversie. In dat geval krijgt u uw deel van het pensioen van uw ex-partner op het moment dat u zelf met pensioen gaat. U blijft dit ontvangen, ook als u ex-partner overlijdt. Er kan ook van pensioenverevening worden afgeweken. InjeRecht  scheidingsspecialist kan u precies vertellen wat op uw situatie van toepassing is. Lees meer.

Nu goed regelen, later goed gevoel
Veel mensen vinden pensioen een lastig onderwerp. En al helemaal tijdens een echtscheiding. Daarom begeleidt de InjeRecht u graag bij alle zaken die bij de verdeling van uw pensioen komen kijken. Zo helpen wij u met formulieren voor uw pensioenverzekeraar, maar ook zetten we alle zaken en mogelijkheden voor u op een rij. Zodat u de beslissingen kunt nemen waar u zich goed bij voelt. Niet alleen voor een fijne tijd tijdens uw pensioen, maar juist ook gedurende uw verdere leven na afloop van de scheiding. En dat is toch een prettig vooruitzicht!

 

Geldzaken overig:

  • Fiscale regelingen zoals toeslagen en kortingen.
  • Belastingaangifte en voorlopige teruggave/aanslag. Zowel voor nu als in de toekomst.
  • Het inregelen en wijzigen van benodigde verzekeringen.
  • Begeleiding bij het notarieel traject als voogdijregeling en bewindvoering.
  • Pensioenplanning.
  • Budgettering en ondersteuning van inkomsten en uitgaven.
  • Begeleiding bij overname eigen woning.
  • Nalatenschapsplanning.

 

Kent u dat gevoel?

Dat u niet meer weet hoe uw financiële situatie en toekomst eruit ziet. Raakt u verstikt in het doolhof van wetten, regels en goedbedoelde adviezen van uw omgeving? Ziet u door de bomen het bos niet meer? Bent u op zoek naar duidelijk, oprecht, helder advies en begeleiding? InjeRecht kan u hierin adviseren, op weg helpen of begeleiden.