Een algemeen bekend probleem is wanneer je uit elkaar bent, samen kinderen hebt en dan om  één of andere reden wilt verhuizen. Mag je zomaar verhuizen? Of heb je toestemming van de andere ouder nodig voor de verhuizing?

 

Gezamenlijk gezag

Als eerste is van belang of je als ouders samen het gezamenlijk gezag hebt over jullie kinderen. Het ouderlijk gezag omvat de rechten en plichten van de ouder om zijn minderjarige kind te verzorgen en opvoeden. Wanneer je getrouwd bent, oefen je gedurende huwelijk het gezamenlijk gezag over je kind. Zodra je gaat scheiden, houd je in beginsel het gezamenlijk gezag. 

In een situatie wanneer je niet bent getrouwd, dan heb je alleen gemeenschappelijke gezag als je wederzijdse toestemming heb laten aantekenen in het gezagsregister van de rechtbank. Let op! Je hebt niet automatisch het gezag door je kind te erkennen. 

 

Toestemming vereist

Als er sprake is van gemeenschappelijke gezag, dan dien je alle belangrijke beslissen over jullie kind(eren) in onderling overleg te nemen. Onder deze beslissingen vallen onder andere ook de hoofdverblijfplaats van jullie kind(eren). Simpel gezegd als er sprake is van gemeenschappelijke gezag dient er altijd toestemming te worden gevraagd aan de ander ouder. Als er geen gemeenschappelijke gezag is hoeft deze toestemming niet gevraagd te worden. 

Als je er in onderling overleg niet uitkomt, kun je naar een mediator gaan om en als ultimum remedium naar de rechtbank om vervangende toestemming te vragen. 

 

Rechtbank

De Rechtbank neemt altijd een beslisisng in belang van het kind. Bij het nemen van deze beslissing toets de rechter een aantal punten:

  • noodzaak van de ouder om te verhuizen;
  • mate waarin de verhuizing is doordacht en voorbereid;
  • door de verhuizende ouder geboden alternatieven en maatregelen om de gevolgen van de verhuizing voor de kinderen en de andere ouder te verzachten en/of te compenseren;
  • mate waarin de ouders in staat zijn tot onderlinge communicatie en overleg;
  • rechten van de andere ouder en de kinderen op onverminderd contact met elkaar in hun vertrouwde omgeving;
  • verdeling van de zorgtaken en de continuïteit van de zorg;
  • frequentie van het contact tussen de kinderen en de andere ouder voor en na de verhuizing;
  • leeftijd van de kinderen, hun mening en de mate waarin de kinderen geworteld zijn in de omgeving of juist extra gewend is aan verhuizingen;
  • (extra) kosten van de omgang na de verhuizing.

De rechter stelt daarbij voorop dat de verhuizende ouder belang kan hebben bij de verhuizing. Ook de belangen van de andere ouder om een volwaardig aandeel van de zorg voor de kinderen op zich te kunnen nemen en de rol als gezagsdragende ouder volledig te kunnen uitoefenen spelen mee. Bovenal dient het belang van het kind worden meegewogen. De rechter maakt een afweging van al deze belangen en beslist uiteindelijk aan de hand van de specifieke feiten en omstandigheden. Of een rechter toestemming geeft, hangt dus echt af van je specifieke situatie.

 

Geen toestemming, toch verhuisd?

Verhuis je zonder toestemming van de andere ouder? Dan kan de andere ouder alsnog een procedure starten. En, wanneer je verhuizing binnen Nederland is, je terug laten verhuizen, al dan niet op straffe van een dwangsom. Verhuis je zonder toestemming naar het buitenland? Dan kan de andere ouder een procedure tot teruggeleiding naar Nederland starten in verband met kinderontvoering. Ook dan geldt dat een rechter de belangen moet afwegen.

 

Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 4.0 Internationaal-licentie.

Gezag en verhuizen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.