Een veel voorkomend juridisch probleem is het niet betaald krijgen van de factuur die verstuurd is voor de geleverde zaken en/of de verrichte werkzaamheden en/of diensten. De vraag is dan welke mogelijkheden er zijn om alsnog betaling te verkrijgen.  Het incassorecht regelt deze juridische problemen. 

 

Goed debiteurenbeheer

Het begint allemaal bij een goed debiteurenbeheer en het tijdig reageren indien een debiteur heeft laten weten niet tevreden te zijn. Indien “gewoon” niet wordt betaald, is het verstandig om de vordering uit handen te geven. De wanbetaler kan daarbij eerst nog schriftelijk worden gesommeerd tot betaling over te gaan en doet hij dat niet dan kunnen rechtsmaatregelen worden getroffen zoals een procedure voor de rechter al dan niet vooraf gegaan door beslaglegging.

 

Verhaal?

Van belang kan ook zijn om (eerst) te onderzoeken of de wanbetaler wel verhaal biedt (wel in staat is om te betalen). Zo niet dan zou het faillissement kunnen worden aangevraagd indien uw wanbetaler meerdere schulden onbetaald laat.