Als u een conflict heeft, wilt u daar natuurlijk zo snel mogelijk vanaf. Mediation is daar de perfecte oplossing voor. Mediation is het gezamenlijk oplossen van een conflict met behulp van een onafhankelijke mediator. Die begeleidt alle betrokken partijen bij het vinden van een oplossing die voor iedereen werkbaar en aanvaardbaar is. Daardoor is de bereidheid van het uitvoeren van de oplossing vele malen groter dan wanneer de rechtbank deze bepaalt. Daarnaast is het ook goedkoper. De kosten van een gerechtelijke procedure en twee advocaten kunnen immers flink oplopen. 

De volgende conflicten lenen zich goed voor mediation: echtscheiding, alimentatie, ouderschapsplan, omgangsbemiddeling, familie conflicten, arbeidsconflicten, exit conficten, buurtconflicten, interculturele conflicten en overige zaken. 

 

Kenmerken mediation

De belangrijkste kenmerken van mediation zijn vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Vrijwilligheid houdt in dat partijen niet kunnen worden gedwongen om mee te doen, ook niet als een rechter partijen heeft doorverwezen. Mediation heeft alleen kans van slagen als beide partijen daarvoor openstaan. Als partijen hebben gekozen voor mediation wordt een actieve opstelling verwacht om de mediation goed te laten verlopen. Uitgangspunt is dat beide partijen de wens hebben om een oplossing te vinden voor hun probleem.

 

Tijdens mediation wordt ook gewerkt aan het herstellen van het vertrouwen. Partijen worden gestimuleerd om standpunten los te laten en op zoek te gaan naar onderliggende belangen. Het is van belang dat alles wat tijdens de mediation bijeenkomsten wordt besproken geheim blijft. Partijen verbinden zich tot geheimhouding over wat er wordt besproken tijdens de bijeenkomsten en over de mediation overeenkomst, eventuele gespreksverslagen en de vaststellingsovereenkomst. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor de mediator.

 

Rol van de mediator

De mediator bemoeit zich niet met de inhoud van het conflict en geeft daarover ook geen oordeel. De mediator brengt de communicatie tussen partijen weer op gang, begeleidt de gesprekken en bewaakt het proces. Samen met de partijen zal de mediator onderzoeken wat de wederzijdse belangen zijn die aan de standpunten ten grondslag liggen. Vervolgens gaan partijen dan onder begeleiding van de mediator zelf op zoek naar de meest optimale en voor hen acceptabele oplossing. Daardoor ontstaat voor alle betrokkenen een win-win situatie. De mediator gebruikt hierbij verschillende onderhandelings- en communicatietechnieken. De mediator is verantwoordelijk voor het communicatie- en onderhandelingsproces en de voortgang hierin, niet voor de inhoud van de gevonden oplossingen.

 

Voordelen van Mediation

Mediation wordt steeds vaker ingezet als middel bij conflictbemiddeling. Partijen stellen het belang van een duurzame relatie en/of oplossing steeds vaker boven het halen van hun “gelijk”. Hebben partijen eenmaal besloten om via mediation tot een oplossing te komen dan zijn er veel voordelen ten opzichte van de traditionele manier van conflictbemiddeling door bijvoorbeeld een rechter. 

 

De belangrijkste voordelen zijn:

 

Relatief kort traject
Gemiddeld duurt een mediation traject 3 tot 5 sessies van ongeveer 1 1/2 tot 2 uur en kan binnen enkele weken zijn afgerond afhankelijk van de aard en de ingewikkeldheid van het conflict. Juridische procedures daarentegen kunnen maanden duren.

 

Relatief lage kosten
Bij juridische procedures schakelen partijen elk een (dure) advocaat in. Bij mediation is een bemiddelaar betrokken waarbij de kosten door partijen ook nog eens gelijkelijk gedeeld kunnen worden.

 

Verbetering relatie
Partijen spelen een actieve rol waarbij de kans op begrip voor elkaar en verbetering van de relatie groot is. 

 

Win-Win situatie
Omdat met alle belangen rekening wordt gehouden is de kans op een geaccepteerde oplossing groot en spreken we van een win-win situatie. Er wordt gekeken naar wat partijen bindt en wordt getracht om verdere escalatie van het conflict te voorkomen. Er is alle ruimte voor creatieve oplossingen.

 

Draagvlak
Omdat partijen zelf de oplossingen aandragen is het draagvlak veel groter dan wanneer een rechter een vonnis uitspreekt.

 

Kwaliteitseisen

Als jurist & mediator zijnde houdt Nasrien Goelmohamed haar kennis op peil door het volgen van vak-gerelateerde cursussen en opleidingen. Ook is Nasrien lid van de Kring van Scheidingsspecialisten. Daarnaast houdt zij regelmatig intervisie (overleg) met collega juristen & mediators.