Als je een conflict heb, wil je daar natuurlijk zo snel mogelijk vanaf. Mediation is daar de perfecte oplossing voor. Mediation is het gezamenlijk oplossen van een conflict met behulp van een onafhankelijke mediator. Die begeleidt alle betrokken partijen bij het vinden van een oplossing die voor iedereen werkbaar en aanvaardbaar is. Daardoor is de bereidheid van het uitvoeren van de oplossing vele malen groter dan wanneer de rechtbank deze bepaalt. Daarnaast is het ook goedkoper. De kosten van een gerechtelijke procedure en twee advocaten kunnen immers flink oplopen. 

Gaan jullie scheiden? Ruzie met je (ex)-partner over de omgang met de kinderen? Slechte communicatie met een collega? In conflict met je leidinggevende? Dreigend ontslag? Ziekteverzuim of werken aan re-integratie?

Mediation is toepasbaar op veel terreinen. Onderstaand een indruk waar ik mij onder meer op richt. 

 

Scheidingsmediation

Een echtscheiding is een ingrijpende gebeurtenis. Los van de impact die het heeft op jouw leven en dat van je ex-partner, zit je vast ook met veel vragen: wat is het beste voor de kinderen? Hoe zit het met alimentatie? Wat gebeurt er met ons huis? Ons spaargeld? Ons pensioen? En het bedrijf? Vaak is het tijdens een echtscheiding moeilijk om met je (ex-)partner in gesprek te blijven. Zeker als er kinderen in het spel zijn, is het beter om in goed overleg uit elkaar te gaan. Voor kinderen kan een scheiding immers een ontwrichtende ervaring zijn. De manier waarop ouders uit elkaar gaan en hoe zij met hun conflicten omgaan, kan een goede invloed hebben op hoe jullie kinderen deze situatie verwerken. In zulke gevallen, maar ook als ex-partners zonder kinderen in goed overleg uit elkaar willen gaan, is scheidingsmediation de perfecte oplossing!

 

Omgangsbemiddeling

Voor ouders is het vaak moeilijk om na alle onderlinge spanningen en conflicten tot goede afspraken te komen. De invulling van het ouderschap na de scheiding kan in de nieuwe situatie zoveel problemen opleveren, dat zowel ouders als kinderen onnodig veel schade oplopen. Ook als je al langer uit elkaar bent, kan de omgangsregeling spaak lopen. Dit komt vaak voor als er bij een van beide ouders ingrijpende veranderingen plaatsvinden, zoals een nieuwe partner of een baby’tje uit de nieuwe relatie. Wanneer je er samen niet uitkomt, kan omgangsbemiddeling tot een oplossing leiden waarmee jullie als beide ouders en ook jullie kinderen tevreden zijn.

 

Arbeidsmediation

Voor veel mensen geeft werk betekenis aan het leven. Het zorgt voor zelfontplooiing en sociale contacten. De werkgever is gebaat bij goede medewerkers, een team dat elkaar inspireert, verder helpt en een gezamenlijke verantwoordelijkheid voelt. Als de werkrelatie wordt verstoord, kan dat diep ingrijpen: slechte verhoudingen, ziekte, ontslagvergoedingen. Het is dus zeer wenselijk om de problemen niet groter te laten worden dan ze zijn en te onderzoeken wat het best mogelijk resultaat is in een conflictsituatie. Arbeidsmediation zorgt voor duurzame oplossingen. 

 

Wat doet de mediator?

 • Het gezamenlijke gesprek begeleiden, zorgen voor goede balans. 
 • De communicatie weer op gang brengen.
 • Vragen stellen om zaken helder te krijgen.
 • Oog laten krijgen voor eigen – en elkaars belangen.
 • Ruimte geven aan gevoelens, wensen en verwachtingen.
 • Waarde hechten aan de eigen kracht en mogelijkheden van de deelnemers.
 • Bewaken dat afspraken die worden gemaakt voor allen acceptabel zijn.
 • Het is een creatief proces waarbij ik partijen tot hun recht laat komen, goed luister, inzicht bevorder en overzicht bewaar.

 

Wat doen de betrokken partijen?

 • Partijen houden zelf regie en nemen zelf verantwoordelijkheid.
 • Spannen zich in om oprecht te luisteren naar elkaars gevoelens, belangen en wensen.
 • Partijen kunnen zich laten bijstaan door (juridisch) adviseurs.
 • De uitdaging voor de betrokkenen is om de relatie weer te herstellen en samen gedragen ‘win-win’ oplossingen te vinden. Partijen gaan op zoek naar het best haalbare resultaat. 
 • De oplossing via mediation is vaak gunstiger dan een onzekere uitkomst van een gang naar de rechter.
 • Indien gewenst kunnen er schriftelijk afspraken worden geformuleerd. Bij scheidingsmediation stel ik het convenant / ouderschapsplan / alimentatie-berekening op die beiden partijen ondertekenen.

 

Werkwijze

In het eerste gesprek maken we kennis en kunnen jullie gezamenlijk voor mij als mediator kiezen. Ik ben ADR geregistreerd mediator en werk met een mediation-overeenkomst. Bij scheidingsmediation dien ik het convenant en eventueel het ouderschapsplan in bij de rechtbank en schrijf ik de scheiding in bij de gemeente. Het is mogelijk om met beide partijen vooraf een afzonderlijk intakegesprek te voeren. Een mediation-gesprek duurt gemiddeld 1-1,5 uur. Gemiddeld zijn er 3-5 gesprekken nodig. 

 

Wat kost mediation?

 • Iedere partij betaalt de helft van het tarief. Onderling kan een andere verdeling worden afgesproken. 
 • Bedrag mediation: 95,00 euro per uur (incl. btw). 
 • Bij arbeidsmediation neemt de werkgever meestal de kosten voor zijn rekening.
 • In sommige gevallen vergoed door de verzekeraar.
 • In beperkte mate bied ik minima de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een kortingstarief. 

 

ADR Register Mediator & Hello Mediator

Geregistreerd als Mediator, Arbiter & Onderhandelaar in het onafhankelijke internationale ADR REGISTER. Als geregistreerd mediator verplicht ik mij tot het voldoen aan de voorwaarden en het navolgen van de gedragsregels voor de ADR-Registermediator. Zo moet ik voldoende ervaring hebben, mij verbinden aan kwaliteitseisen en mij voortdurend blijven scholen. Ik moet mij houden aan regels met betrekking tot de privacy van mijn cliënten en mijn werk valt bovendien onder de klacht- en tuchtregeling.

 

 

 

Ik ben tevens lid van platform Hello Mediator. Een platform waar erkende mediators zich kunnen aansluiten.