Als je een conflict heb, wil je daar natuurlijk zo snel mogelijk vanaf. Mediation is daar de perfecte oplossing voor. Mediation is het gezamenlijk oplossen van een conflict met behulp van een onafhankelijke mediator. Die begeleidt alle betrokken partijen bij het vinden van een oplossing die voor iedereen werkbaar en aanvaardbaar is. Daardoor is de bereidheid van het uitvoeren van de oplossing vele malen groter dan wanneer de rechtbank deze bepaalt. Daarnaast is het ook goedkoper. De kosten van een gerechtelijke procedure en twee advocaten kunnen immers flink oplopen. 

 

Wat is mediation?

Mediation is een effectieve vorm van conflictbemiddeling waarbij partijen onder begeleiding van een onafhankelijke bemiddelaar (de mediator) samen tot een voor beide partijen acceptabele en duurzame oplossing proberen te komen. De mediator zorgt ervoor dat de communicatie tussen partijen weer op gang komt en bevordert dat er rekening wordt gehouden met de belangen van de betrokken partijen. Zelf blijft de mediator geheel neutraal zowel ten opzichte van de inhoud als ten opzichte van de partijen.

De belangrijkste kenmerken van mediation zijn vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Vrijwilligheid houdt in dat partijen niet kunnen worden gedwongen om mee te doen, ook niet als een rechter partijen heeft doorverwezen. Mediation heeft alleen kans van slagen als beide partijen daarvoor openstaan. Als partijen hebben gekozen voor mediation wordt een actieve opstelling verwacht om de mediation goed te laten verlopen. Uitgangspunt is dat beide partijen de wens hebben om een oplossing te vinden voor hun probleem.

Tijdens mediation wordt ook gewerkt aan het herstellen van het vertrouwen. Partijen worden gestimuleerd om standpunten los te laten en op zoek te gaan naar onderliggende belangen. Het is van belang dat alles wat tijdens de mediation bijeenkomsten wordt besproken geheim blijft. Partijen verbinden zich tot geheimhouding over wat er wordt besproken tijdens de bijeenkomsten en over de mediation overeenkomst, eventuele gespreksverslagen en de vaststellingsovereenkomst. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor de mediator.

 

Rol van de mediator

De mediator bemoeit zich niet met de inhoud van het conflict en geeft daarover ook geen oordeel. De mediator brengt de communicatie tussen partijen weer op gang, begeleidt de gesprekken en bewaakt het proces. Samen met de partijen zal de mediator onderzoeken wat de wederzijdse belangen zijn die aan de standpunten ten grondslag liggen. Vervolgens gaan partijen dan onder begeleiding van de mediator zelf op zoek naar de meest optimale en voor hen acceptabele oplossing. Daardoor ontstaat voor alle betrokkenen een win-win situatie. De mediator gebruikt hierbij verschillende onderhandelings- en communicatietechnieken. De mediator is verantwoordelijk voor het communicatie- en onderhandelingsproces en de voortgang hierin, niet voor de inhoud van de gevonden oplossingen.

 

Wat kost mediation?

  • Bedrag mediation: € 130,00 (excl. btw) / € 157,30 (incl. btw) per uur. 
  • Iedere partij betaalt de helft (50%-50%) van het tarief. Onderling kan een andere verdeling worden afgesproken. 
  • Bij arbeidsmediation neemt de werkgever meestal de kosten voor zijn rekening.
  • In sommige gevallen vergoed door de verzekeraar.
  • In beperkte mate bied ik minima de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een kortingstarief. 
  • Uiteraard is het ook mogelijk om een totaalprijs af te spreken. 

 

ADR Register Mediator

Ik ben volledig gecertificeerd (full certified) als ADR International Conflictnavigator met als main scopes: Mediator, Arbitrator & Negotiator en subscope conflictnavigator-lawyer in het onafhankelijke internationale ADR REGISTER. Als geregistreerd mediator verplicht ik mij tot het voldoen aan de voorwaarden en het navolgen van de gedragsregels voor de ADR Register Mediator. Zo moet ik voldoende ervaring hebben, mij verbinden aan kwaliteitseisen en mij voortdurend blijven scholen. Ik moet mij houden aan regels met betrekking tot de privacy van mijn cliënten en mijn werk valt bovendien onder de klacht- en tuchtregeling.