Voor ondernemers die werk willen uitbesteden aan ZZP’ers, freelancers of zelfstandigen is de wet per 1 mei 2016 gewijzigd. Op dat moment trad de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) in werking. Er kan geen Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) meer worden aangevraagd bij de Belastingdienst. Wilt u als opdrachtgever gevrijwaard worden van mogelijke aanspraken van de Belastingdienst ten aanzien van loonbelasting en sociale premies, dan moet u gebruik maken van een modelovereenkomst. InjeRecht legt u uit waar u als opdrachtgever en opdrachtnemer op moet letten.

 

Tot wanneer kan ik de VAR gebruiken?

Als u al met ZZP’ers werkt en u heeft van hen al eerder een VAR ontvangen, dan was deze geldig tot 1 mei 2016. Wilt u nadien ook gevrijwaard zijn tegen aanspraken van uw opdrachtnemer of de fiscus uit hoofde van een fictieve dienstbetrekking, dan zult u met uw ZZP’er een overeenkomst van opdracht moeten sluiten conform één van de modellen van de Belastingdienst, dan wel een door de Belastingdienst goedgekeurd model. Er geldt een overgangsregeling tot 1 mei 2017, waarin de Belastingdienst nog geen boetes zal opleggen, als u nog niet eerder bent gewaarschuwd en u nog niet voldoet aan de vereisten van de Wet DBA. Wel kan de fiscus u in die periode controleren en waarschuwen.

 

Welke modelovereenkomsten zijn er?

De Belastingdienst heeft een aantal algemene modelovereenkomsten gepubliceerd. U kunt kiezen uit de volgende modellen:

  • Geen werkgeversgezag: deze modelovereenkomst is gericht op situaties waarin de opdrachtnemer het werk naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van de opdrachtgever kan doen.
  • Vrije vervanging: met deze modelovereenkomst kan de opdrachtnemer de bevoegdheid heeft iemand anders te vragen om het werk voor hem te doen.
  • Tussenkomst: deze modelovereenkomst kunt u gebruiken als de opdrachtnemer via een intermediair werkt voor een derde.
  • Aanneming van werk: deze voorbeeldovereenkomst kan worden gebruikt voor aanneming van werk.

Ook voor een aantal beroepen en branches heeft de belastingdienst specifieke modellen ontwikkeld, namelijk voor artiesten, beroepsgoederenvervoer, huisartsen, tandartsen, thuiszorg, verloskundigen en zelfstandigen in de bouw.

 

Ik heb al een eigen overeenkomst of ik wil een andere overeenkomst, kan dat?

U bent als opdrachtgever niet verplicht om één van de modellen van de belastingdienst te gebruiken om de afspraken met de door u ingeschakelde zelfstandige op papier te zetten. U kunt een eigen overeenkomst opstellen of laten opstellen, die specifiek op uw situatie is ingericht en meer regelt dan alleen de vrijwaring tegen een loonheffingsclaim van de fiscus.

Wilt u er zeker van zijn dat u op grond van deze afspraken geen loonheffingen hoeft in te houden, dan kunt u uw eigen overeenkomst vooraf voorleggen aan de Belastingdienst. De Belastingdienst geeft aan dat zij dan binnen 6 weken de overeenkomst zal beoordelen.

 

Stel een goede overeenkomst op en laat u goed informeren

Een goede overeenkomst van opdracht behoedt u niet alleen tegen loonheffingen door de fiscus, maar biedt ook de mogelijkheid om bruikbare afspraken te maken met uw opdrachtnemer, zoals bijvoorbeeld over de betalingen, de aansprakelijkheid en de geheimhouding.

Wilt u geen risico’s lopen dat uw samenwerking achteraf wordt aangemerkt als een dienstverband, vraag dan advies over wat u beter kunt nalaten of juist goed op papier moet zetten ten aanzien van de uitvoering van de werkzaamheden. Vraag een offerte aan via onderstaand contactformulier. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.