Voor ouders is het vaak moeilijk om na alle onderlinge spanningen en conflicten tot goede afspraken te komen. De invulling van het ouderschap na de scheiding kan in de nieuwe situatie zoveel problemen opleveren, dat zowel ouders als kinderen onnodig veel schade oplopen. Ook als u al langer gescheiden bent, kan de omgangsregeling spaak lopen. Dit komt vaak voor als er bij een van beide ouders ingrijpende veranderingen plaatsvinden, zoals een nieuwe partner of een baby’tje uit de nieuwe relatie. Wanneer u er samen niet uitkomt, kan omgangsbemiddeling tot een oplossing leiden waarmee u als beide ouders en ook uw kinderen tevreden zijn. Zo zullen de negatieve gevolgen van de scheiding ook voor de kinderen beperkt blijven.

 

Rol van de kinderen bij omgangsbemiddeling

De omgangsbemiddeling-gesprekken bij InjeRecht vinden plaats met beide ouders. De kinderen kunnen actief bij het proces betrokken worden. Er volgt dan een kindgesprek. Kinderen hebben immers de rest van hun leven te maken met de (echt)scheiding van hun ouders. Binnen InjeRecht staan ze centraal en worden zij beschouwd als een volwaardige ‘derde partij’ in de (echt)scheiding. In de praktijk blijkt dat veel kinderen behoefte hebben om met een neutrale derde een gesprek te voeren, waarin zij zich vrij kunnen uiten zonder bang te hoeven zijn dat papa of mama boos, of verdrietig wordt. Kinderen voelen zich zo betrokken bij de scheiding van hun ouders en voelen zich door beide ouders gesteund en begrepen.

 

Voordelen omgangsbemiddeling

  • Duidelijkheid en veiligheid voor uw kinderen in hun specifieke situatie.
  • Inzicht in de positie van het kind.
  • Houvast voor u in de vorm van heldere afspraken.
  • Goede communicatie tussen u als ouders.
  • Beter contact tussen u als ouders en uw kinderen.
  • Rust in uw dagelijks leven.