Het scheidingsrecht regelt alle juridische, emotionele zaken rondom uw scheiding. InjeRecht is scheidingsspecialist en levert maatwerk. InjeRecht helpt u om samen goede afspraken voor de toekomst te maken. Dat is niet alleen goed voor de kinderen, maar ook voor uw financiële situatie na de scheiding. Met andere woorden een scheidingsspecialist helpt u van A-Z in het scheidingsproces, één loket voor alle uw vragen! InjeRecht is dé Scheidingsspecialist van Den Haag & omgeving. Lees meer.

 

Alimentatie

Alimentatie (ook onderdeel van scheidingsrecht) is een financiële uitkering voor het levensonderhoud die de minst draagkrachtige van de meest vermogende partner ontvangt. Wanneer er vrijwel geen verschil is in inkomen, kan er gekeken worden naar de voogdij van een eventueel kind. Het spreekt voor zich dat de partner die het kind verzorgt recht heeft op een alimentatie. Een alimentatie komt in de meeste gevallen voor wanneer er een echtscheiding heeft plaatsgevonden. De lengte van de vergoeding is vastgesteld op twaalf jaar, deze tijd kan onderling worden verlengd, maar mag niet zomaar worden verkort. De hoogte van de alimentatie is minder gemakkelijk in te schatten, omdat een aantal factoren zoals voogdij, salaris, bezittingen en een eventueel huis invloed hebben op de totale som geld. Lees meer

 

Alimentatie voor kinderen

Voor het levensonderhoud van de kinderen moet genoeg geld zijn. Daarom betaalt de niet-verzorgende ouder kinderalimentatie aan de ouder die de kinderen verzorgt. De kinderalimentatie is bedoeld als een bijdrage in de kosten van de verzorging en opvoeding van de kinderen. Totdat de kinderen 21 jaar worden, is de niet-verzorgende ouder verplicht alimentatie te betalen. Lees meer. 

 

Alimentatie berekenen

Gaat u scheiden, dan kunt u wel wat hulp gebruiken bij het berekenen van alimentatie? Bij InjeRecht kunt u een alimentatie berekening laten maken zonder zorgen. Er moet met veel factoren rekening worden gehouden, waardoor het lastig is zelf een goede alimentatie berekening te maken. Het is daarom verstandig om dit te laten opstellen door een deskundige scheidingsspecialist. InjeRecht helpt jullie met lastige vraagstukken omtrent jullie scheiding en berekent jullie alimentatie, afgestemd op jullie situatie. Samen kijken wij hoe de financiële situatie er voor staat. Lees meer. 

 

Beëindiging samenwonen

Aan de beëindiging van uw samenleving kunnen gevolgen zitten. Heeft u een samenlevingscontract? Zijn er minderjarige kinderen? Dat is een aantal vragen waar u aan moet denken. InjeRecht begeleidt u op deskundige wijze bij het opstellen van een ouderschapsplan. Maar ook met afspraken omtrent kinderalimentatie, de verdeling van uw bezittingen of uw gezamenlijke woning helpt InjeRecht u graag. Lees meer.

 

Convenant

Een echtscheidingsconvenant, wat houdt dat in, het scheidingsrecht vertelt het. Een convenant is niets anders dan een overeenkomst.  Als de afspraken in de overeenkomst gaan over de afwikkeling van een huwelijk, dan krijgt de overeenkomst de toenaam “echtscheidingsconvenant”. Afspraken gemaakt na samenwonen, al dan niet met contract, staan in een vaststellingsovereenkomst. Lees meer.