Het personen & familierecht is onderdeel van het Burgerlijk recht in Nederland en is opgenomen in het eerste boek (Burgerlijk Wetboek). Binnen personen & familierecht worden allerlei zaken die verband hebben met familiaire zaken zoals scheidingen, alimentatie, naamswijziging, erfenis, voogdij en gezinshereniging besproken. In onder andere boek 1 van het Burgerlijk Wetboek zijn de verschillende wetteksten terug te vinden.


Scheiden

U en uw partner willen niet langer bij elkaar wonen. U bent niet het enige paar in Nederland dat dit besluit maakt. Maar liefst 36% van de de huwelijken wordt vroegtijdig verbroken, maar wat zijn de consequenties van een scheiding en welke procedure dient u te nemen? InjeRecht is dé scheidingsspecialist van Den Haag & omgeving! Lees meer.

 

Alimentatie

Alimentatie is een financiële uitkering voor het levensonderhoud die de minst draagkrachtige van de meest vermogende partner ontvangt. Wanneer er vrijwel geen verschil is in inkomen, kan er gekeken worden naar de voogdij van een eventueel kind. Het spreekt voor zich dat de partner die het kind verzorgt recht heeft op een alimentatie. Een alimentatie komt in de meeste gevallen voor wanneer er een echtscheiding heeft plaatsgevonden. De lengte van de vergoeding is vastgesteld op twaalf jaar, deze tijd kan onderling worden verlengd, maar mag niet zomaar worden verkort. De hoogte van de alimentatie is minder gemakkelijk in te schatten, omdat een aantal factoren zoals voogdij, salaris, bezittingen en een eventueel huis invloed hebben op de totale som geld. Lees meer

 

Beëindiging samenwonen

Aan de beëindiging van uw samenleving kunnen gevolgen zitten. Heeft u een samenlevingscontract? Zijn er minderjarige kinderen? Dat is een aantal vragen waar u aan moet denken. InjeRecht begeleidt u op deskundige wijze bij het opstellen van een ouderschapsplan. Maar ook met afspraken omtrent kinderalimentatie, de verdeling van uw bezittingen of uw gezamenlijke woning helpt InjeRecht u graag. Lees meer.

 

Convenant

Een echtscheidingsconvenant, wat houdt dat in? Een convenant is niets anders dan een overeenkomst.  Als de afspraken in de overeenkomst gaan over de afwikkeling van een huwelijk, dan krijgt de overeenkomst de toenaam “echtscheidingsconvenant”. Afspraken gemaakt na samenwonen, al dan niet met contract, staan in een vaststellingsovereenkomst. Lees meer. 

 

Ouderlijk gezag, omgang & voogdij

Er wordt vaak over voogdij gesproken, terwijl het ouderlijk gezag bedoeld wordt. Voogdij kan slechts op twee manieren tot stand komen:

  1. als de ouder voor haar/zijn overlijden een voogd heeft aangewezen (een testamentaire voogd), of
  2. als een testamentaire voogd of een voogd door de rechter wordt aangewezen.

Ouders hebben over hun kinderen gezag, en nooit voogdij. Lees meer. 

 

Naamswijziging

Zomaar uw naam veranderen is volgens de wet niet toegestaan. U dient een verzoek om naamswijziging in te dienen bij de Rechtbank. Een voor- of achternaam veranderen kan niet zomaar, u heeft goede redenen nodig om dit te bewerkstelligen.

 

Erfenis

De precieze betekenis van een erfenis, ook wel nalatenschap genoemd zijn: alle bezittingen en schulden die een overleden persoon achterlaat aan onder andere zijn kinderen en andere erfgenamen. Het principe van een erfenis klinkt heel eenvoudig, maar door verschillende regeltjes is het slim om het zeker voor het onzekere te nemen en een jurist in te schakelen

 

Curatele, bewind en mentorschap

Iemand die zelf geen verantwoorde beslissingen kan nemen, kan onder curatele, mentorschap en bewind komen te staan. Deze persoon krijgt dan een wettelijk vertegenwoordiger die bepaalde beslissingen voor hem neemt. InjeRecht in Den Haag heeft de kennis en ervaring om in dit soort situaties bijstand te verlenen. Lees meer. 

 

Andere familiekwesties

Ook voor wat betreft overige familierechtelijke kwesties kunt u terecht bij InjeRecht. Hierbij kunt u denken aan adoptie, gezag en omgang, (voor)naamswijziging, erkenning, ontkenning vaderschap alsmede een (dreigende) ondertoezichtstelling en/of uithuisplaatsing van uw kinderen.