Rechtshulp kan bestaan uit juridisch advies (rechtspositiebepaling), onderhandelen of procederen. Daarnaast valt het schrijven van een juridische brief, opstellen en/of controleren van contracten ook onder rechtshulp.  Het hangt van een conflict af van welke type rechtshulp er gebruik zal worden gemaakt. InjeRecht biedt rechtshulp in Den Haag / Rijswijk & omgeving aan op het gebied van aansprakelijkheidsrecht, contractenrecht, personen- en familierecht, verbintenissenrecht, woonrecht & mediation. 

 

InjeRecht is gespecialiseerd in:

  • Aansprakelijkheidsrecht: het aansprakelijkheidsrecht regelt het herstel of de compensatie van geleden schade. Indien u een ander verwijt dat hij of zij u schade heeft toegebracht, kunt u die persoon aansprakelijk stellen. Aansprakelijkheid kan op verschillende manieren ontstaan. Bijvoorbeeld door het schenden van een overeenkomst, maar ook door uw eigen handelen of nalaten of zelfs door het gedrag van iemand anders of door een van uw bezittingen. Zo bent u bijvoorbeeld aansprakelijk wanneer uw hond een voorbijganger bijt of als een dakpan van uw woning terecht komt op de auto van uw buurman.  
  • Contractenrecht: vertrouwen is een belangrijke voorwaarde voor het zaken doen. Het is echter ook in uw belang dat afspraken goed en duidelijk worden vastgelegd. Te vaak ziet InjeRecht nog hoe het mis gaat als er onduidelijkheid bestaat over de gemaakte afspraken. Het contractenrecht regelt onder andere hoe overeenkomsten tot stand komen, waaraan ze moeten voldoen om geldig te zijn en wat er gebeurt als een overeenkomst niet  wordt nageleefd. Het opstellen en beoordelen van overeenkomsten maar ook discussies daarover komen dagelijks voor in onze praktijk. Het schrijven van een goede overeenkomst vereist deskundigheid en maatwerk. InjeRecht helpt particulieren en ondernemers hierbij. 
  • Personen- en familierecht: het personen & familierecht is onderdeel van het Burgerlijk recht in Nederland en is opgenomen in het eerste boek (Burgerlijk Wetboek). Binnen deze rechtstak worden allerlei zaken die verband hebben met familiaire zaken zoals scheidingen, alimentatie, naamswijziging, erfenis, voogdij en gezinshereniging besproken. In onder andere boek 1 van het Burgerlijk Wetboek zijn de verschillende wetteksten terug te vinden. InjeRecht is scheidingsspecialist en kan u begeleiden door uw scheiding en alle onderwerpen wat hierbij aanbod komen. Ook het laten (her)berekenen van partner- en/of kinderalimentatie behoort tot de mogelijkheden van InjeRecht.
  • Verbintenissenrecht: u sluit in het dagelijks leven vele overeenkomsten af. Sommige van deze verbintenissen sluit u haast onbewust, bijvoorbeeld bij het kopen van een brood. Andere krijgen meer aandacht, bijvoorbeeld als u een huur- of koopcontract tekent. Op al deze overeenkomsten is het verbintenissenrecht van toepassing
  • Woonrecht: het huurrecht (woonrecht) is onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met huurovereenkomsten en is om deze reden terug te vinden in het zevende Burgerlijk Wetboek waar bijzondere overeenkomsten te vinden zijn. Bij een huurovereenkomst dient de verhuurder een goed beschikbaar te stellen die met een tegenprestatie kan worden gebruikt door de huurder. Meestal is de tegenprestatie vastgesteld in een maandelijks geldbedrag.
  • Mediation: als u een conflict heeft, wilt u daar natuurlijk zo snel mogelijk vanaf. Mediation is daar de perfecte oplossing voor. Mediation is het gezamenlijk oplossen van een conflict met behulp van een onafhankelijke mediator. Die begeleidt alle betrokken partijen bij het vinden van een oplossing die voor iedereen werkbaar en aanvaardbaar is. Daardoor is de bereidheid van het uitvoeren van de oplossing vele malen groter dan wanneer de rechtbank deze bepaalt. Daarnaast is het ook goedkoper. De kosten van een gerechtelijke procedure en twee advocaten kunnen immers flink oplopen. De volgende conflicten lenen zich goed voor mediation: echtscheidingalimentatieouderschapsplanomgangsbemiddelingfamilie conflictenarbeidsconflicten, exit conficten, buurtconflicteninterculturele conflicten en overige zaken. 

InjeRecht is een innovatief bureau in het stoere Moerwijk-Zuid van Den Haag. InjeRecht is werkzaam in Den Haag, Rijswijk, Delft, Zoetermeer, Leidschendam en omgeving. 

 

Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 4.0 Internationaal-licentie.

Rechtshulp Rijswijk
Getagd op:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.