Rechtshulp kan bestaan uit juridisch advies (rechtspositiebepaling), onderhandelen of procederen. Daarnaast valt het schrijven van een juridische brief, opstellen en/of controleren van contracten ook onder rechtshulp.  Het hangt van een conflict af van welke type rechtshulp er gebruik zal worden gemaakt. InjeRecht biedt rechtshulp aan op het gebied van contractenrecht, personen- en familierecht en woonrecht.  

 

InjeRecht biedt rechtshulp aan op de volgende rechtsgebieden:

 

Contractenrecht

Binnen het contractenrecht worden alle zaken die te maken hebben met een overeenkomst besproken. Iedere marginale fout kan grote gevolgen hebben voor u of uw organisatie. Denk met contracten twee keer zo goed na voordat u ze ondertekent of laat ondertekenen door de andere partij. InjeRecht kan u helpen bij het controleren van de contracten en staan open om clausules die u wilt toevoegen in een contract te bespreken. Ook als particulier persoon wilt u weten waar u aan toe bent, bij het ondertekenen van een overeenkomst. Voorkom fouten en kies voor InjeRecht. 

 

Personen & Familierecht

Het personen & familierecht is onderdeel van het Burgerlijk recht in Nederland en is opgenomen in het eerste boek (Burgerlijk Wetboek). Binnen personen & familierecht worden allerlei zaken die verband hebben met familiaire zaken zoals scheidingen, alimentatie, naamswijziging, erfenis, voogdij en gezinshereniging besproken. In onder andere boek 1 van het Burgerlijk Wetboek zijn de verschillende wetteksten terug te vinden.

 

Woonrecht 

Het huurrecht (woonrecht) is onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met huurovereenkomsten en is om deze reden terug te vinden in het zevende Burgerlijk Wetboek waar bijzondere overeenkomsten te vinden zijn. Bij een huurovereenkomst dient de verhuurder een goed beschikbaar te stellen die met een tegenprestatie kan worden gebruikt door de huurder. Meestal is de tegenprestatie vastgesteld in een maandelijks geldbedrag.