In een samenlevingscontract of samenlevingsovereenkomst legt u afspraken vast over wat van u samen is en wat er gebeurt als u uit elkaar gaat, of als uw partner overlijdt. U stelt het contract meestal op als u gaat samenwonen. Maar het kan ook als u al samenwoont.

 

Wanneer is een samenlevingsovereenkomst verplicht?

Een samenlevingscontract is niet verplicht als u gaat samenwonen. Soms is een samenlevingsovereenkomst nodig, bijvoorbeeld voor een hypotheek. Ook kan een pensioenuitvoerder een samenlevingsovereenkomst verplicht stellen.

 

Wat zijn de voordelen van een samenlevingovereenkomst?

Een samenlevingsovereenkomst  geeft duidelijkheid na een relatiebreuk of overlijden. Het kan voorkomen dat u op straat staat zonder spullen, of dat u achterblijft zonder inkomen. Vooral als u kinderen heeft is het verstandig om afspraken op papier te zetten.

 

Een samenlevingsovereenkomst opstellen

 In een samenlevingsovereenkomst maakt u samen met uw partner afspraken over:

1. Gezamenlijke kosten

Dit zijn kosten zoals de huur of hypotheek en (dagelijkse) boodschappen. In de wet staat niet hoeveel u ieder moet meebetalen aan gezamenlijke kosten. U kunt daarover een verdeling afspreken.

2. De woning

Gaat u uit elkaar? En staat de koopwoning alleen op uw naam? Dan kunt u afspreken dat uw partner in de woning mag blijven.

Ook als u een huurwoning heeft, kunt u afspreken wat er gebeurt als u uit elkaar gaat. Staat het huurcontract op naam van u beiden? Dan is de verhuurder niet verplicht om u of uw partner als enige huurder te accepteren. Is uw partner medehuurder? Dan moet de verhuurder uw partner als hoofdhuurder accepteren. 

3. Kinderen

U kunt met elkaar afspreken hoe u de verzorging, opvoeding en kosten voor uw kinderen wilt regelen. Heeft u samen het gezag over de kinderen? Dan moet u een ouderschapsplan opstellen als u uit elkaar gaat. Hierin legt u afspraken vast over de omgang en alimentatie.

4. Spullen bij overlijden

Een samenwonende partner erft niet automatisch uw spullen. U kunt met uw partner afspraken maken over de nalatenschap. Regelt u niets daarover? Dan gaan uw spullen automatisch naar uw erfgenamen.

5. Onderhoudsplicht

Als u uit elkaar gaat, hoeft uw partner geen partneralimentatie te betalen. U kunt wel met elkaar regelen dat uw partner alimentatie voor u betaalt als u uit elkaar gaat. Heeft uw partner de kinderen erkend? Dan moet uw partner wel kinderalimentatie betalen als u uit elkaar gaat.

6. Partner- en ouderdomspensioen

Als samenwonende partners kunt u regelen dat u recht krijgt op elkaars pensioen bij scheiden of overlijden. U moet dit wel aan uw pensioenfonds laten weten. Meestal vraagt het pensioenfonds een samenlevingscontract. Informeer ook naar de voorwaarden bij uw pensioenfonds om uw partner aan te melden.

7. Overlijden

Een samenwonende partner is niet automatisch uw erfgenaam. U kunt met elkaar afspreken dat de woning en spullen bij overlijden naar uw partner gaan. Wilt u ook andere zaken regelen bij overlijden? Dan is het verstandig om een testament te laten opmaken bij een notaris.

 

Fiscaal partnerschap

Sluit u een samenlevingscontract af? Dan bent u automatisch elkaars fiscaal partner (en toeslagpartner) als u op hetzelfde adres staat ingeschreven.