U gaat scheiden en nu? Er komt veel op u af en er moeten veel zaken worden geregeld. Een echtscheiding veroorzaakt emotie en stress. In deze onrustige tijd biedt InjeRecht u structuur en houvast. Stap voor stap en stukje bij beetje helpt InjeRecht u verder. InjeRecht luistert goed naar uw wensen en  begeleidt u door het hele scheidingsproces van A tot Z heen. De juridische en financiële afwikkeling van een scheiding is complex. InjeRecht schept hier duidelijkheid in door alles begrijpelijk uit te leggen.

 

Neutraal en deskundig

InjeRecht heeft al veel mensen begeleid in een scheidingsproces. Toch is het iedere keer weer anders, want ieder mens is verschillend. Een scheiding is echt maatwerk. InjeRecht zoekt samen met u naar oplossingen die echt bij u en uw situatie passen.  Als iets onmogelijk lijkt, zoekt InjeRecht samen met u naar alle haalbare en werkbare opties die er zijn, zodat u achteraf samen kunt terugkijken met de zekerheid dat u voor de best haalbare oplossingen heeft gekozen.

InjeRecht houdt en brengt de communicatie op gang. Op de gesprekken komt u meestal samen, maar u zit wel voor uzelf, uiteraard met respect voor de ander. Dat is de insteek. Zodat u, uw ex-partner en uw kinderen een nieuw leven op kunnen bouwen en er straks met zo min mogelijk nare gevoelens terugkijken op de scheiding.

 

Scheidingsproces

De stappen in een scheidingsproces zien er iets anders uit dan het mediation proces, er zijn grofweg acht stappen te onderscheiden in een scheidingsproces. Het is belangrijk om alle stappen te doorlopen en zo nodig kan teruggegrepen worden naar een vorige stap. De stappen worden doorgaans in 3 tot 5 sessies doorlopen. 

 

1. Informatiegesprek: 
In dit gesprek zal de scheidingsspecialist een zo goed mogelijk beeld scheppen over het proces, een beeld geven van de te verwachten kosten en zo nodig korte-termijn oplossingen aan dragen. 

2. Inventarisatie gesprek:
In dit gesprek zal de scheidingsspecialist een inventarisatie maken van de zaken die op (korte termijn) moeten worden geregeld. 

3. Financiële Fase:
In deze fase zal de scheidingsspecialist informatie geven over financiële inkomsten en lasten. Denk ook aan partneralimentatie, kinderalimentatie, toeslagen. 

4. Ouderschapsregeling:
In deze fase zal de scheidingsspecialist samen met de ouders tot een zo goed mogelijke regeling komen, met als uitgangspunt het belang van de kinderen. Uiteraard wordt ook het kindgesprek besproken. 

5. Afrondingsfase:
In deze fase zal naar aanleiding van de voorgaande gesprekken de puntjes op de i worden gezet. 

6. Afsluitfase:
In deze fase, zullen partijen het convenant en ouderschapsregeling ondertekenen. Het is nu definitief. InjeRecht zal zorg dragen voor indiening van de stukken bij de Rechtbank alsmede inschrijving van de beschikking bij de gemeente. 

7. & 8. Evaluatie & Nazorg:
Partijen kunnen optioneel indien zij daartoe behoefte hebben evaluatie doen over het proces en InjeRecht kan (kosteloos) nazorg bieden. 

 

Begrijpelijke taal

De juridische en financiële afwikkeling van een (echt)scheiding is ingewikkeld. Papier is hard. Als scheidingsspecialist houdt InjeRecht echter altijd de menselijke kant in het oog. Van InjeRecht kunt u begrijpelijke taal verwachten, zodat u weet waar u aan toe bent. Samen lossen we de puzzel op tot het plaatje duidelijk is. Een (echt)scheiding is tenslotte heel wat meer dan een stapel juridische papieren: dat weet InjeRecht als scheidingsspecialist maar al te goed.

 

Duidelijke afspraken

InjeRecht zorgt dat er duidelijke, eerlijke en weloverwogen afspraken worden gemaakt, waarmee u uit de voeten kunt. Onze begeleiding is erop gericht om u persoonlijk, deskundig en op vriendelijke wijze te begeleiden en te adviseren. Dit alles met respect voor beiden en met balans tussen jullie gezamenlijke belangen.

 

Wat kost scheiden?

InjeRecht geeft u een helder beeld van de kosten. Onverwachte kosten achteraf kunt u van onze kant niet meer verwachten.

Er zijn een aantal rechtsbijstandsverzekeringen die de kosten dekken van een scheidingsproces. Als u zelf een verzekering heeft is het goed om de polisvoorwaarden goed na te lezen. U kunt ook navraag doen bij uw verzekering.

Naast de kosten van de mediator (dit is afhankelijk van het aantal gesprekken), komen er nog advocaatkosten en griffierechten bij. InjeRecht werkt samen met een advocatenkantoor, met als resultaat voordelige en betaalbare tarieven voor u.