De stappen in een scheidingsproces zien er iets anders uit dan het mediation proces, er zijn grofweg acht stappen te onderscheiden in een scheidingsproces. Het is belangrijk om alle stappen te doorlopen en zo nodig kan teruggegrepen worden naar een vorige stap. De stappen worden doorgaans in 3 tot 5 sessies doorlopen. 

 

1. Informatiegesprek: 
In dit gesprek zal de scheidingsmediator een zo goed mogelijk beeld scheppen over het proces, een beeld geven van de te verwachten kosten en zo nodig korte-termijn oplossingen aan dragen. 

2. Inventarisatie gesprek:
In dit gesprek zal de scheidingsmediator een inventarisatie maken van de zaken die op (korte termijn) moeten worden geregeld. 

3. Financiële Fase:
In deze fase zal de scheidingsmediator informatie geven over financiële inkomsten en lasten. Denk ook aan partneralimentatie, kinderalimentatie, toeslagen. 

4. Ouderschapsregeling:
In deze fase zal de scheidingsmediator samen met de ouders tot een zo goed mogelijke regeling komen, met als uitgangspunt het belang van de kinderen. Uiteraard wordt ook het kindgesprek besproken. 

5. Afrondingsfase:
In deze fase zal naar aanleiding van de voorgaande gesprekken de puntjes op de i worden gezet. 

6. Afsluitfase:
In deze fase, zullen partijen het convenant en ouderschapsregeling ondertekenen. Het is nu definitief. InjeRecht zal zorg dragen voor indiening van de stukken bij de Rechtbank alsmede inschrijving van de beschikking bij de gemeente. 

7. & 8. Evaluatie & Nazorg:
Partijen kunnen optioneel indien zij daartoe behoefte hebben evaluatie doen over het proces en InjeRecht kan (kosteloos) nazorg bieden. 

 

Geen overeenstemming of tussentijdse beëindiging:

Indien partijen niet tot overeenstemming kunnen komen wordt de mediation/scheidingsproces voortijdig beëindigd en wordt er ook geen vaststellingsovereenkomst opgesteld. Mediation vindt plaats op basis van vrijwilligheid en het is mogelijk dat een van de partijen besluit om het traject voortijdig te stoppen. Dit wordt dan gemeld aan de andere partij en aan de mediator. Ook de mediator kan besluiten de mediation te stoppen indien er niet voldoende bereidheid blijkt te zijn om tot een constructieve oplossing te komen.