Scheidingsproces

De stappen in een scheidingsproces zien er iets anders uit dan het mediation proces, er zijn grofweg acht stappen te onderscheiden in een scheidingsproces. Het is belangrijk om alle stappen te doorlopen en zo nodig kan teruggegrepen worden naar een vorige stap. De stappen worden doorgaans in 3 tot 5 sessies doorlopen. 

 

1. Informatiegesprek: 
In dit gesprek zal de scheidingsmediator een zo goed mogelijk beeld scheppen over het proces, een beeld geven van de te verwachten kosten en zo nodig korte-termijn oplossingen aan dragen. 

2. Inventarisatie gesprek:
In dit gesprek zal de scheidingsmediator een inventarisatie maken van de zaken die op (korte termijn) moeten worden geregeld. 

3. Financiële Fase:
In deze fase zal de scheidingsmediator informatie geven over financiële inkomsten en lasten. Denk ook aan partneralimentatie, kinderalimentatie, toeslagen. 

4. Ouderschapsregeling:
In deze fase zal de scheidingsmediator samen met de ouders tot een zo goed mogelijke regeling komen, met als uitgangspunt het belang van de kinderen. Uiteraard wordt ook het kindgesprek besproken. 

5. Afrondingsfase:
In deze fase zal naar aanleiding van de voorgaande gesprekken de puntjes op de i worden gezet. 

6. Afsluitfase:
In deze fase, zullen partijen het convenant en ouderschapsregeling ondertekenen. Het is nu definitief. InjeRecht zal zorg dragen voor indiening van de stukken bij de Rechtbank alsmede inschrijving van de beschikking bij de gemeente. 

7. & 8. Evaluatie & Nazorg:
Partijen kunnen optioneel indien zij daartoe behoefte hebben evaluatie doen over het proces en InjeRecht kan (kosteloos) nazorg bieden. 

 

Kopje koffie drinken?

Je bent van harte welkom om kennis te komen maken in mijn praktijk in Den Haag. Uiteraard is het ook mogelijk om een kopje koffie of thee te drinken op een geschikte locatie. Het maken van een afspraak buiten de openingstijden behoort ook tot de mogelijkheden. Samen kunnen we kijken of ik iets voor je kan betekenen en ook of mediation geschikt is voor je onderwerp. 

Het kennismakingsgesprek is altijd vrijblijvend en kosteloos.