Trouwen doet u niet om te scheiden. Helaas blijkt zo’n beslissing soms onvermijdelijk. Als dat besluit eenmaal is gevallen, is het belangrijk om de gevolgen goed en, als dat kan, snel te regelen. Naast de reguliere mediation biedt InjeRecht daarom ook de mogelijkheid om snel te scheiden binnen één dag. 

 

Snel scheiden; hoe werkt het?

1. Kennismaking
U kunt bij ons kantoor telefonisch of per email aangeven dat u gebruik wilt maken van het traject ‘snel scheiden’. U wordt zo snel mogelijk door de mediator/scheidingsspecialist teruggebeld voor een eerste kennismaking. Dat zal met beide partners gebeuren. Om het traject ‘snel scheiden’ mogelijk te kunnen maken, is het noodzakelijk dat onze mediator/scheidingsspecialist alle nodige gegevens van u heeft. U ontvangt een lijst van alle stukken die aangeleverd moeten worden, met een vragenlijst voor een ieder van u. Pas als de financiële stukken en de vragenlijsten zijn ontvangen door de mediator, kan de mediation-dag ingepland worden.

2. Inventarisatie
Als de (financiële) stukken en ingevulde vragenlijsten zijn ontvangen, kan de mediator zich inlezen en voorbereiden op de mediation-dag. Het is daarom van groot belang dat deze stukken compleet zijn en dat alles wordt aangeleverd. Komen er tijdens de mediation-dag nieuwe dingen boven tafel, dan is de kans groot dat de scheiding niet meer in één dag kan worden geregeld.

3. Mediation-dag
Mediation is maatwerk. Tijdens de mediation-dag komen alle te regelen gevolgen van de scheiding aan bod, maar wordt ook stilgestaan bij de onderliggende belangen die er spelen. Dit is belangrijk om ervoor te zorgen dat er uiteindelijk afspraken worden gemaakt waar u beiden achterstaat. Het doel van deze dag is dat op het einde daarvan gezamenlijke afspraken zijn gemaakt. De financiële afspraken staan in het convenant, de afspraken over de kinderen in een ouderschapsplan. Het is de bedoeling dat deze stukken aan het einde van de mediation-dag door u beiden worden ondertekend. Uiteraard worden de stukken alleen getekend als u allebei staat achter de inhoud daarvan en voor beiden de afspraken helder zijn. De mediationdag is puur bedoeld een voortvarende mediation mogelijk te maken, maar het is geen verplichting om aan het einde van de dag de mediation afgerond te hebben / de stukken getekend te hebben.

4. Bekrachtigen
Als het convenant en het ouderschapsplan getekend zijn, dan zorgt de scheidingsspecialist/mediator ervoor dat deze stukken bij de rechtbank worden ingediend. De rechtbank spreekt enkele weken later de echtscheiding uit en bekrachtigt dan de afspraken die gemaakt zijn. Dit komt dan in de echtscheidingsbeschikking te staan. De mediator/scheidingsspecialist zorgt er vervolgens voor dat de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand wordt ingeschreven en dat – indien nodig – de pensioenuitvoerders op de hoogte worden gesteld van de echtscheiding.

NB. is er sprake van een verbreking samenwoning, dan kan deze stap worden overgeslagen of vervangen door een bekrachtiging van de afspraken bij een notaris. 

5. Nazorg
Een jaar nadat de echtscheiding een feit is, wordt er contact met u beiden opgenomen om te horen of de gemaakte afspraken nog steeds naar wens zijn of dat bepaalde afspraken zouden moeten worden aangepast. Dit zou bijvoorbeeld kunnen gelden ten aanzien van de invulling van het ouderschapsplan, de afspraken over de alimentatie en/of de beslissing om een gezamenlijke woning nog maar even niet te verkopen.

 

Wat houdt het in?

InjeRecht biedt de mogelijkheid snel scheiden in één dag te regelen. Dit houdt in:

  1. Beide scheidende partners van te voren de benodigde documenten aanleveren en van te voren nadenken over de afspraken die gemaakt moeten worden;
  2. Er wordt 1 dag gepland waarop – tijdens meerdere besprekingen – besproken wordt welke afspraken gemaakt moeten worden. Als partijen  het eens zijn over de afspraken worden deze direct vastgelegd en doorgenomen;
  3. Aan het einde van de dag worden de gemaakte afspraken vastgelegd in het convenant en door de partijen getekend;
  4. Daarna wordt – indien nodig – de echtscheiding gezamenlijk aangevraagd bij de rechtbank en wordt gezorgd voor inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand.

Het is belangrijk dat u nog redelijk met elkaar kunnen praten, u beiden het op hoofdlijnen met elkaar eens bent en de wil hebt om er samen uit te komen. Voor de punten waarop u het nog niet helemaal eens bent, is het belangrijk dat over en weer wordt geluisterd naar de belangen die er spelen om van daaruit naar oplossingen te zoeken.

Als het onverhoopt toch niet lukt om de afspraken in 1 dag te maken, is dat geen enkel probleem. Er kan een vervolg gepland worden. Voorop staat namelijk bij InjeRecht de Scheidingsspecialist dat iedere partij tijd en gelegenheid krijgt om goed na te denken over de afspraken en dat er alleen een overeenkomst wordt getekend als partijen erachter staan en de afspraken voor partijen duidelijk zijn.

 

Wat kost het?

InjeRecht onderscheidt zich door haar eerlijk tarief. Bij InjeRecht bent u verzekerd van een strategisch en doeltreffend aanpak, wat u geen handen vol geld kost. InjeRecht brengt op de voorhand een duidelijke offerte uit (met een eerlijk tarief) over de kosten van de zaak en de werkwijze. Zo ziet u dat InjeRecht er alles aandoet om zich hard te maken voor uw zaak. De belofte is duidelijk, de prijs is eerlijk, daar houdt InjeRecht van. Een overzicht van onze tarieven kunt hier vinden