Voogdij is een vervelend onderwerp om over na te denken, maar wel belangrijk. Wie zorgt er voor je kinderen als jij en je partner dat niet meer kunnen? Door de voogdij voor je minderjarige kinderen te regelen, leg je vast wie er gezag krijgt over de kinderen.

 

Wat is een voogd?

Een voogd is verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van een minderjarig kind van iemand anders. Een reden hiervoor kan zijn dat de ouders niet meer leven of slecht voor hun kinderen zorgen. Deze persoon heeft dan de voogdij over de kinderen. Veel ouders zetten in hun testament wie na hun overlijden de voogdij krijgt. Vaak zijn dit familieleden of goede vrienden.

Als jij en je partner geen voogd hebben aangewezen, dan bepaalt de rechter na je overlijden wie de voogdij krijgt, bijvoorbeeld een familielid. Dit kunnen meerdere personen zijn. Soms wijst de rechter de voogdij toe aan een instelling, zoals Bureau Jeugdzorg.

Normaal gesproken nemen de ouders de belangrijke beslissingen voor hun kind. Dit heet het ouderlijk gezag en is echt iets anders dan voogdij. Alleen iemand die niet een van de ouders is, kan voogd worden. Deze persoon krijgt dan wel het gezag over het kind.

 

Wat doet een voogd?

Een voogd hoeft het kind niet zelf op te voeden en te verzorgen. Hij mag dit ook aan iemand anders overlaten en zelf alleen de financiën van het kind beheren. Maar meestal laten de ouders in hun testament opnemen dat de voogd hun kind bij voorkeur ook verzorgt en opvoedt.

De voogd is niet verplicht om de zorg voor het kind zelf te betalen. Dit mag hij ook doen met de erfenis van het kind. Vaak beheert de voogd deze erfenis. Hij of zij moet wel elk jaar verantwoording afleggen over het geld dat aan de opvoeding is uitgegeven. Je kunt in je testament ook een bewindvoerder benoemen die de erfenis voor je kind beheert.

Meestal krijgt de voogd ook kinderbijslag voor het kind. Zijn de ouders overleden, dan komt daar vaak een uitkering van de Algemene Nabestaandenwet bovenop. Daarnaast kan de voogd een aanvullende bijstandsuitkering aanvragen bij de gemeente.

 

Kun je de voogdij weigeren?

Het komt ook weleens voor dat iemand de voogdij weigert, bijvoorbeeld omdat hij of zij niet voor het kind wil zorgen. Het is niet verplicht om voogd te worden en de voogdij begint pas als de voogd daar zelf mee instemt. Gebeurt dat niet? Dan gaat de rechter op zoek naar een andere voogd.

 

Wanneer stopt de voogdij?

Volgens de wet stopt de voogdij als het kind 18 jaar wordt en dus meerderjarig is. De rechter controleert dan nog één keer of de voogd of bewindvoerder goed met het geld van het kind is omgegaan. Blijkt dit niet zo te zijn, dan kan de rechter de voogd voor de schade laten opdraaien.

 

Hoe regel je de voogdij? 

Er zijn meerdere manieren om de voogdij te regelen. Als ouder kun je een of twee voogden aanwijzen in je testament, zelfs al voor de geboorte van je kind. Sinds 2014 is er ook een goedkopere oplossing. Het is ook mogelijk om dit te registreren in het Centraal Gezagsregister op de website Rechtspraak.nl. Of je kunt hiervoor een aanvraagformulier downloaden, invullen en opsturen naar of afgeven bij een rechtbank in de buurt.

Bij het aanvraagformulier moet je ook een aantal bewijsstukken aanleveren. Denk bijvoorbeeld aan een afschrift van de geboorteakte. Iemand als voogd registreren in het Centraal Gezagsregister is gratis.

 

Wie mag je als voogd aanwijzen? 

Je mag alleen een voogd aanwijzen die meerderjarig is. Ook mag de voogd geen geestelijke stoornis hebben of onder curatele staan. Als iemand onder curatele staat, betekent dit dat hij zelf geen zakelijke beslissingen meer mag nemen.

Als de ouders overleden zijn en er geen voogd is, dan bepaalt de rechter naar wie de voogdij gaat. Soms wordt eerst een voorlopige voogd benoemd, bijvoorbeeld als de ouders de opvoeding niet aankunnen en er snel moet worden ingegrepen. De voogd is dan altijd een instelling, zoals Bureau Jeugdzorg.

 

Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 4.0 Internationaal-licentie.

Voogdij; wat is het & hoe regel je het?
Getagd op:    

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.