Het huurrecht (woonrecht) is onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met huurovereenkomsten en is om deze reden terug te vinden in het zevende Burgerlijk Wetboek waar bijzondere overeenkomsten te vinden zijn. Bij een huurovereenkomst dient de verhuurder een goed beschikbaar te stellen die met een tegenprestatie kan worden gebruikt door de huurder. Meestal is de tegenprestatie vastgesteld in een maandelijks geldbedrag.

 

Huurder

In Nederland zijn vaak conflicten tussen de huurder en de persoon die het goed verhuurt. Beide partijen hebben zo hun rechten en plichten die zij dan ook moeten nakomen tijdens de huurperiode. De voorwaarden waaraan de verhuurder zich moet houden zijn hieronder weergegeven:

  • De verhuurder moet de zaak tijdens de huurperiode beschikbaar stellen voor gebruik aan de huurder.
  • De verhuurder heeft verder de verplichting dat het gebreken zoals overlast en het niet plegen van preventief onderhoud oplost.
  • Ook zaken die de verhuurder verzwegen/gelogen heeft kunnen hem aangerekend worden. U kunt in deze situaties een schadevergoeding eisen.
  • Ook mag het huurcontract worden verbroken indien u het niet eens bent met de stijging van de huurprijzen. 

 

Verhuurder

Als verhuurder van een goed heeft u uiteraard ook rechten. Zo heeft u recht op een tegenpresentatie wanneer u de zaak beschikbaar stelt aan de huurder. Ook mag u rekenen op een goed huurderschap. Dit houdt in dat de huurder geen overlast veroorzaakt en de zaak na behoren teruggeeft. Ook afspraken over het veranderen van het uiterlijke kenmerken van de zaak zijn hierin opgenomen.

 

Huurcontract opzeggen

Het huurcontract dat een huurder heeft met een verhuurder kan om een aantal redenen worden ontbonden waaronder het niet nakomen van betalingsverplichtingen, overlast en wanneer de huurder de ruimte zelf nodig heeft. Dit laatste punt is uiteraard alleen mogelijk als de woning gesloopt dient te worden, de bestemming van de woning wordt veranderd (studentenwoningen en gehandicapten verblijven). Daarnaast dient de verhuurder vervangende woonruimte te vinden voor de huurder.

 

Andere woonkwesties

Ook voor wat betreft overige woon gerelateerde kwesties kunt u terecht bij InjeRecht. Hierbij kunt u denken aan conflicten tussen huurder en verhuurder, buren, overheid, achterstallig onderhoud, huurverhoging, huuropzegging, erfgrens, overlast, vergunning.